Author: Redaktor

Stowarzyszenie Serce na Banacha będzie miało wpływ na rozwój profilaktyki oraz opieki zdrowotnej w metropolii warszawskiej

Szanowni Państwo. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prezes Stowarzyszenia Marcin Ruciński został wybrany na członka grupy tematycznej Metropolia Otwarta na Ludzi – opieka zdrowotna i profilaktyka zdrowia. Grupa pracować będzie nad tworzeniem i wdrożeniem strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Bardzo się cieszymy, że nasze dotychczasowe działania wraz z partnerami będą mogły jeszcze […]

Prezes Stowarzyszenia – członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jest nam serdecznie miło poinformować, że Prezes Stowarzyszenia p. Marcin Ruciński został członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Dodatkowo został zaproszony do członkostwa w radzie działającej przy ESC w zakresie niewydolności serca. Członkostwo w organizacji umożliwia dostęp do olbrzymiej ilości informacji w zakresie postępowania medycznego u pacjentów z niewydolnością serca oraz wymiany doświadczeń z innymi członkami […]

Scroll to top