Zawał Serca

Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie nazywane również jako atak serca (łac. infarctus myocardii lub MI) – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.

Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej serca (obok nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i tak zwanej kardiomiopatii niedokrwiennej). W krajach europejskich choroby układu krążenia (w szczególności serca, tętnic i żył) są najczęstszą przyczyną zgonów. Z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawału mięśnia sercowego, umiera dwa razy więcej osób niż z powodu chorób nowotworowych.

Co to jest zawał serca – definicja.

zawał serca
objawy zawału serca
przyczyny zawału serca
zawał ściany dolnej
 1. W przypadku świeżego zawału mięśnia serca:
  • stwierdzenie podwyższenia stężenia [powyżej 99. centyla zakresu referencyjnego (tzw. wartość odcięcia albo wartość decyzyjna) – wartość zmienna w zależności do producenta testu; przykładowo dla troponiny waha się w granicach 0,01 μg/l do 0,08 μg/l] markerów martwicy mięśnia sercowego, zwłaszcza troponiny (patrz niżej), oraz obecność przynajmniej jednego z objawów:
   • typowe objawy niedokrwienia
   • świeże zmiany w EKG sugerujące świeży zawał (zmiany w obrębie odcinka ST, świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa – LBBB)
   • obecność nowych, patologicznych załamków Q w EKG
   • stwierdzane w badaniach obrazowych (np. ECHO) nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości ściany serca lub inne wykładniki świeżej martwicy miokardium.
  • nagły zgon sercowy z zatrzymaniem akcji serca, do którego doszło przed pobraniem próbki do badania stężenia markerów martwicy mięśnia serca. Objawami sugerującymi przyczynę zawałową są typowe objawy podmiotowe występujące przed zejściem śmiertelnym, zmiany w EKG jak wyżej, stwierdzenie w badaniu sekcyjnym lub koronarograficznym świeżego zakrzepu.
  • w przypadku przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) i pierwotnie prawidłowym stężeniu markerów mięśnia serca – stwierdzenie po zabiegu obecności podwyższonego stężenia markerów powyżej 3-krotności 99. centyla zakresu referencyjnego
  • w przypadku pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) i pierwotnie prawidłowym stężeniu markerów mięśnia serca – stwierdzenie po zabiegu obecności podwyższonego stężenia markerów powyżej 5-krotności 99. centyla zakresu referencyjnego oraz powstanie świeżych zmian w EKG (LBBB, patologiczne załamki Q), lub zamknięcie przez skrzeplinę nowo wytworzonego pomostu/własnej tętnicy wieńcowej (badania angiograficzne), lub nowe upośledzenie kurczliwości ściany serca w badaniach obrazowych
  • stwierdzenie w badaniu sekcyjnym świeżego zawału mięśnia sercowego.
 2. W przypadku przebytego zawału mięśnia serca:
  • stwierdzenie nowych, patologicznych załamków Q z obecnością lub bez obecności typowych objawów podmiotowych
  • stwierdzenie w badaniach obrazowych utraty kurczliwości ściany serca z chwilą gdy najbardziej prawdopodobną przyczyną takich zmian jest niedokrwienie
  • stwierdzenie w badaniu sekcyjnym cech przebytego zawału.

Jakie są przyczyny zawału serca?

Do zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby wieńcowej (często utożsamianej z chorobą niedokrwienną serca). Może ona doprowadzić do zwężenia tętnicy, pęknięcia blaszki miażdżycowej, zakrzepicy, a ostatecznie do niedrożności tętnicy. Ognisko miażdżycy w ścianie tętnicy wieńcowej nazywane jest właśnie blaszką miażdżycową powstałą na skutek odkładania się cholesterolu LDL (tzw. „zły cholesterol”) i innych tłuszczów w wewnętrznej ścianie tętnicy. Powoduje ona zmniejszenie światła tego naczynia i ograniczenie przepływu krwi – często w tych przypadkach pacjent odczuwa objawy dławicy piersiowej, nazywanej też dusznicą bolesną, przy wysiłku czy zdenerwowaniu.

zawał serca
objawy zawału serca
przyczyny zawału serca
zawał ściany dolnej

Mechanizmem, który bezpośrednio prowadzi do zawału, jest pęknięcie lub krwotok do blaszki miażdżycowej albo narastanie zakrzepu na jej powierzchni. W 90% przypadków bezpośrednią przyczyną zawału mięśnia sercowego jest zakrzep, który powstaje w miejscu zwężonym przez blaszki miażdżycowe. Chorobowe złogi nie tylko zwężają naczynie, ale powodują również spustoszenia w jego ścianie. Gdy w końcu warstwa wewnętrzna pęka, krew wpływa do szczeliny, gromadzą się płytki krwi i uruchomiony zostaje proces krzepnięcia. Tak tworzy się niebezpieczny zakrzep. Jeśli wskutek tych zmian średnica naczynia zostanie zwężona powyżej 2/3 – 3/4 jego średnicy (krytyczne zwężenie tętnicy wieńcowej) wówczas zwykle dokonuje się zawał mięśnia sercowego w obszarze zaopatrywanym przez dane naczynie (mięsień sercowy ulega niedokrwieniu i w ciągu kilku-kilkunastu minut rozpoczyna się jego nieodwracalne uszkodzenie, które w wypadku nieprzywrócenia dopływu krwi prowadzi do powstania ogniska martwicy tego fragmentu mięśnia sercowego).

 • Krytyczne zwężenie światła (powyżej 2/3 średnicy) prawej tętnicy wieńcowej powoduje:
  • zawał serca ściany dolnej
  • zawał serca tylnej lewej komory serca
  • zawał serca tylnej 1/3 przegrody międzykomorowej.
 • Krytyczne zwężenie światła gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej powoduje:
  • zawał serca ściany przedniej
  • zawał serca ściany bocznej lewej komory
 • Zwężenie gałęzi międzykomorowej przedniej powoduje:
  • zawał serca w przedniej 2/3 części przegrody międzykomorowej
  • zawał serca ściany przedniej lewej komory serca
  • zawał serca koniuszek lewej komory

W rzadkich przypadkach przyczyną zawału może być zator tętnicy wieńcowej. Jest to skrzeplina krwi, która powstaje w organizmie, a następnie odrywa się i wędruje z prądem krwi. W miejscu jej zatrzymania się może dojść do całkowitego zamknięcia światła naczynia krwionośnego. Z powodów tętniczych ma to jednak miejsce stosunkowo rzadko. Inne rzadkie przyczyny zawału to zmiany zapalne tętnic wieńcowych (np. w kile, chorobie Kawasakiego), uraz (np. w wyniku wypadku komunikacyjnego) lub neuropochodne zaburzenia w regulacji przepływu krwi przez układ naczyń wieńcowych.

Ogniskowa martwica mięśnia sercowego może pojawić się także w przebiegu wstrząsu i przy dużym przeroście mięśnia sercowego. Równie sporadyczną przyczyną zawału jest zamknięcie tętnicy wieńcowej przez nagły skurcz naczynia. Jeśli skurcz ustąpi dostatecznie szybko, chory odczuwa jedynie napad dusznicy. Jest to tak zwana angina Prinzmetala. Gdy jednak naczynie pozostanie zamknięte zbyt długo, zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen zostaje upośledzone i rozwija się zawał serca.

Objawy zawału serca.

 • Podmiotowe (subiektywne):
  • bardzo silny ból w klatce piersiowej (może być znacznie osłabiony lub nawet nieobecny u osób chorych na cukrzycę), odczuwany na dużym obszarze klatki piersiowej, trwający ponad 20 minut (dłużej niż w dławicy piersiowej), stale narastający, nieustępujący po odpoczynku i po nitratach (nitrogliceryna), piekący, dławiący, rozpierający, promieniujący do szyi, żuchwy, lewej kończyny górnej, a także na brzuch i plecy.
  • panika, lęk przed śmiercią (łac. angor animi)
  • duszność zwłaszcza u osób starszych i z rozległym zawałem (duży obszar martwicy)
 • Przedmiotowe (obiektywne):
  • bladość
  • lepki pot (zimne i wilgotne powłoki skórne)
  • spadek ciśnienia tętniczego
  • tachykardia – wzrost częstości akcji serca, lub inne zaburzenia tętna
  • pobudzenie ruchowe
  • osłabienie
  • mdłości i wymioty
  • zawroty głowy lub omdlenie
  • sine zabarwienie rąk, stóp, warg
  • kołatanie serca (chory czuje, że jego serce mocno bije)
  • zmiany osłuchowe w płucach
  • temperatura do 38,5 °C
  • drętwienie lewej ręki

Niestety czasem zawał serca prowadzi do nagłej i dramatycznie szybkiej śmierci sercowej, a zgon bywa pierwszym i ostatnim objawem choroby ! Do zgonu mogą prowadzić groźne zaburzenia rytmu serca przebiegające ze znacznym przyspieszeniem jego czynności (arytmie komorowe). Około 50% zejść śmiertelnych następuje w ciągu 1–2 godziny od wystąpienia objawów zawału mięśnia sercowego.

 • W badaniach dodatkowych:
  • obecność markerów zawału we krwi (badanie decyzyjne przy rozpoznawaniu zawału)
  • zmiany elektrokardiograficzne
  • podwyższony poziom glukozy we krwi
  • przyspieszone opadanie krwinek (OB)
  • wzrost liczby leukocytów we krwi obwodowej (zwiększona leukocytoza)
 • Postacie kliniczne zawału serca:
  • bólowa
  • obrzękowa (występują objawy obrzęku płuca)
  • wstrząsowa (objawy wstrząsu kardiogennego)
  • arytmiczna (zaburzenia rytmu lub przewodnictwa)
  • brzuszna (gastryczna, gdy dotyczy ściany tylnej)
  • neurologiczna (objawy niedowładu, dezorientacja i zaburzenia świadomości)
  • bezbólowa
  • bezobjawowa

Zapraszamy jeszcze do odwiedzenia naszej strony o tym, czy 60 minut podczas zawału serca to dużo ?

Scroll to top