O Stowarzyszeniu

Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi (poprzednio Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha) zw. dalej Stowarzyszeniem zostało powołane w dniu 15.12.2021 r drogą uchwały nr 1 podczas spotkania założycielskiego.

W dniu 16 maja 2022 roku Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia w KRS.

Stowarzyszenie czynnie współpracuje i działa przy Klinice Kardiologii UCK WUM przy ul. Banacha 1a.

Stowarzyszenie Serce na Banacha jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Stowarzyszenie działa zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Wszystkie osoby oraz firmy chcące rozpocząć współpracę ze Stowarzyszeniem zapraszamy do kontaktu.

NR KRS: 0000970357

NIP: 1182241720

REGON: 522021593

Nr rachunku bankowego: 59 2530 0008 2090 1072 8764 0001

Scroll to top