SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy

sor szpitalny oddział ratunkowy

SOR – jest to specjalny oddział, który znajduje się praktycznie w każdym szpitalu. Jak sama nazwa wskazuje jest to oddział służący do ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Idź na SOR, jeśli:

  • doznałeś urazu, uległeś wypadkowi (np. zranienie, złamanie)
  • nagle źle się poczułeś i podejrzewasz zawał serca, udar mózgu, masz problemy z krążeniem
  • przychodnia nie może udzielić Ci pomocy, a Twój stan wg Ciebie wskazuje na to, że nie możesz czekać.

Pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) obejmuje również świadczenia, które wymagają szybkiej diagnostyki i leczenia. Ale lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR kieruje pacjenta na leczenie szpitalne lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.

SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Na SOR nie idziesz w razie przeziębienia czy niestrawności ! Nie jest to też miejsce, do którego przychodzisz po receptę na leki lub skierowanie na badania.

Jak przyjmuje SOR ?

W szpitalnym oddziale ratunkowym nie obowiązuje kolejność zgłoszeń według czasu przybycia. To profesjonalista medyczny (nie pracownik rejestracji) decyduje na podstawie stanu zdrowia pacjentów kogo ratować w pierwszej kolejności.

Coraz więcej szpitali prowadzi wśród pacjentów SOR triage. To metoda segregacji pacjentów na tych, którzy potrzebują pomocy natychmiast bądź pilnie, i tych, którzy mogą z medycznego punktu widzenia na pomoc poczekać.

Podstawowe kody sytemu triage:

  • czerwony – bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – pomoc musi być udzielona natychmiast;
  • żółty/pomarańczowy – przypadek pilny – pacjent powinien być przyjęty jak najszybciej;
  • zielony/niebieski – przypadek stabilny – nie ma zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – pacjent zostanie przyjęty po pacjentach z kodem czerwonym i żółtym.

W niektórych szpitalach są dodatkowe kody: pomarańczowy i niebieski (im bardziej gorący odcień koloru, tym pilniejszy przypadek).

Podczas pobytu na SOR możesz być po diagnostyce skierowany na odpowiedni oddział szpitala, na obserwację lub wypisany do domu.

Scroll to top