Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Serce na Banacha

Jak zostać członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi ?

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec, którym przysługują uprawnienie do zrzeszania się zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), oraz osoby prawne.

Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia należy przede wszystkim wykonać kilka niezbędnych czynności:

  1. Dokładnie zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia Serce na Banacha dostępnym m.in. na naszej stronie internetowej pod adresem: https://sercenabanacha.org.pl/o-nas/statut-stowarzyszenia/
  2. Pobrać, wydrukować, wypełnić oraz podpisać deklarację członkowską wraz z niezbędnymi zgodami.
  3. Opłacić składkę członkowską w wysokości określonej w Uchwale Zarządu Głównego. Składkę członkowską należy wpłacić na rachunek bankowy stowarzyszenia: 59 2530 0008 2090 1072 8764 0001. W tytule wpłaty prosimy o wpisanie „Składka członkowska” oraz swoje imię i nazwisko.
  4. Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z potwierdzeniem opłaty składki członkowskiej należy przesłać :
  1. listownie na adres:

Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi

Ul. Szkolna 2D

05-870 Błonie

/sugerujemy wysyłkę listem poleconym/.

  • elektronicznie na adres:  kontakt@sercenabanacha.org.pl. W tym przypadku dokumenty należy zeskanować w takiej rozdzielczości która umożliwi ich odczyt. Preferowane formaty plików to pdf oraz jpg.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc nam w realizacji działań statutowych a jednocześnie chcą budować wspólnie z nami lepszą świadomość wśród osób z chorobami kardiologicznymi !

Aktualny wzór deklaracji członkowskiej dostępny jest tutaj:

Deklaracja członkowska Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi

Scroll to top