Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to przestrzeń, która łączy naukowców, lekarzy i przedsiębiorców. Jesteśmy podmiotem otwartym na innowacje.

centrum symulacji medycznych wum symulacje

Naszym atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo instytutów i ośrodków badawczych oraz laboratoriów, które pozwalają uczestniczyć w nieustannym rozwoju nowych metod i technologii.

Synergia realizowanych projektów – współpraca z CSMI WUM umożliwia kontakt z wykwalifikowaną kadrą naukową i medyczną oraz ze studentami na terenie największego ośrodka akademicko-szpitalnego w Polsce.

Doskonale rozumiemy potrzeby i wymagania firm działających w obszarach life sciences, dlatego szczególnie zapraszamy do współpracy:

  • ośrodki naukowe i instytuty badawcze
  • ośrodki akademickie
  • firmy farmaceutyczne i producentów sprzętu medycznego
  • innowatorów i start-upy z sektora life science

Swoją misję CSMI WUM realizuje również organizując kursy podyplomowe dla:

  • lekarzy
  • lekarzy stomatologów
  • diagnostów laboratoryjnych
  • pielęgniarek
  • ratowników medycznych

Jesteśmy przekonani, że ciągłe doskonalenie i rozwój umiejętności są kluczowe dla profesjonalistów medycznych. W organizacji tego przedsięwzięcia wymagamy od siebie najwyższych standardów. Uczestnicy mają możliwość podnoszenia kwalifikacji pod okiem najlepszych instruktorów z Polski i ze świata.

Organizowane przez CSMI WUM kursy dla lekarzy ukierunkowane są na praktykę – odpowiadamy na potrzeby związane z wyzwaniami, przed jakimi stają każdego dnia lekarze i pracownicy szpitali. Warsztaty są prowadzone w oparciu o nowoczesne symulatory i trenażery, a także anatomiczne preparaty nieutrwalone. Zapewniamy nowoczesne wyposażenie oraz dbamy o stosowanie światowych standardów.

Zawody medyczne objęte są obowiązkowym kształceniem, które umożliwia wykonywanie ich zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Udział w szkoleniach związanych z wykonywaną specjalizacją jest niezbędny do wypełnienia tego warunku ustawowego. Szkolenia odbywane w ramach obowiązkowego kształcenia zawodowego są kluczowe dla okresowej aktualizacji uprawnień specjalizacyjnych i przedkładania stosownej dokumentacji w Izbach Lekarskich. Niezależnie od tego wymogu warto także uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach mających na celu uzupełnienie oraz nabycie nowych kompetencji oraz aktualizację już posiadanej wiedzy i umiejętności.

Scroll to top