Telemedycyna Polska

Od lipca 2023 roku Telemedycyna Polska jest partnerem Stowarzyszenia Serce na Banacha.

O samej firmie mogą Państwo przeczytać na stronie: https://telemedycynapolska.pl/

Jesteśmy liderem usług telemedycznych w Polsce

Inspirowani możliwościami medycyny i motywowani rozwojem technologii już od 2005 roku angażujemy się w tworzenie innowacyjnych usług telemedycznych. Gwarantując najwyższe standardy opieki, zwiększamy dostępność do świadczeń medycznych w zakresie telekardiologii i usług teleopiekuńczych.

Co nas wyróżnia?

Odznaczające się na rynku doświadczenie z zakresu telemedycyny, sprawdzone procedury i umiejętne wykorzystanie najnowszych technologii 

Budowanie wiedzy na temat Pacjenta, umiejętne wykorzystanie danych i tworzenie spersonalizowanych programów opieki

Potwierdzone doświadczenie w efektywnych wdrożeniach i optymalizacji procesów stacjonarnej opieki medycznej

Własne Centrum Telemedyczne oraz całodobowe Telemedyczne Centrum Alarmowe, zachowujące wysokie standardy opieki

Niższe koszty realizacji świadczeń, większa dostępność, dopasowany zakres opieki – to korzyści,
po które już dziś sięgnęli nasi partnerzy.  

Wierzymy w medycynę opartą na wartości (ang. value based healthcare) umożliwiającą zestawienie oczekiwanych celów z osiąganymi efektami leczenia. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu rzetelnych danych medycznych, definiowaniu korzyści dla Pacjenta oraz porównaniu osiągniętych wyników leczenia z poniesionymi wydatkami.

Podążając za rozwojem rynku nieustannie szukamy odpowiedzi na pojawiające się potrzeby coraz bardziej świadomych Pacjentów.

Realizujemy świadczenia z zakresu konsultacji medycznych, diagnostyki serca i programów opieki dla osób z niewydolnością serca i po przebytych incydentach kardiologicznych. 14 lat praktyki w realizacji akcji przesiewowych, 60 tys. konsultowanych badań rocznie,  programy długoterminowej zdalnej opieki i monitoringu kardiologicznego dla ponad 3 tys. Pacjentów,  pozwoliły nam na wypracowanie odpowiednich procesów gromadzenia i przetwarzania danych, również procedur kwalifikacji Pacjenta, a w ślad za tym świadczenia spersonalizowanej usługi medycznej na bardzo wysokim poziomie. 

Scroll to top