Szpital Banacha – ważne telefony

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Szpital przy ul. Banacha 1a

Informacja 22 599 11 23 (7:30 – 15:00)

Szpitalna Izba Przyjęć 22 599 11 56

Rejestracja Poradni Kardiologicznej 22 460 80 00 (8:00 – 18:00)

Sekretariat Kliniki Kardiologii 22 599 29 58 oraz 22 599 19 58

Sekretariat Oddziału Kardiologii Inwazyjnej 22 599 19 51

Sekretariat Oddziału Elektrokardiologii 22 599 10 48

Sekretariat Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii 22 599 21 40 oraz 22 599 21 41


Telefoniczna Informacja Pacjenta – Rzecznik Praw Pacjenta800 190 590 lub 22 688 05 00

Pogotowie ratunkowe 999 lub 112

Scroll to top