Składki członkowskie

W dniu 16 maja 2022 roku podjęta została uchwała nr 2/2022 określająca wysokość składki członkowskiej.

Wysokość składki wynosi 60 zł za okres 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy zostaje liczony przez kolejne 12 miesięcy od miesiąca wpłaty składki przez Członka Stowarzyszenia.

Składki członkowskie można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia nr: 59 2530 0008 2090 1072 8764 0001. W tytule wpłaty prosimy o wpisanie: składka członkowska oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Scroll to top