I Katedra Kliniki Kardiologii UCK WUM

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) wywodzi się z IV Kliniki Chorób Wewnętrznych, która powstała w 1953 r. i mieściła się w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. Zdzisław Askanas – jeden z twórców współczesnej polskiej kardiologii. W Klinice zorganizowano pierwszy w kraju, a także jeden z pierwszych w Europie Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, powstały pionierskie prace w zakresie elektrostymulacji serca, wypracowany został „polski model” rehabilitacji pozawałowej oraz opracowano metodę rejestracji zapadalności na zawał serca przyjętą jako modelową w badaniach światowych. 

Od 25 lat Klinika mieści się w SP CSK Uczelnianego Centrum Klinicznego WUM przy u. Banacha 1a. W skład Kliniki wchodzą 4 oddziały kliniczne: kardiologii ogólnej, kardiologii inwazyjnej (17 łóżek), elektrokardiologii (7 łóżek), intensywnej opieki kardiologicznej (17 łóżek), kardiologii ogólnej (41 łóżek) oraz specjalistycznej poradni przyszpitalnej. 

Kierownikiem Kliniki oraz jednocześnie Ordynatorem Oddziału Klinicznego jest prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog.

dr. hab. n. med. Marcin Grabowski Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rocznie w Klinice jest hospitalizowanych 6 tys. chorych kardiologicznych.  Od ponad 20 lat Klinika prowadzi całodobowy dyżur leczenia inwazyjnego zawału serca. Rocznie wykonywanych jest ponad tysiąc przezskórnych zabiegów stentowania tętnic wieńcowych, w tym 650 w zawale serca. Systematycznie rośnie liczba przezskórnych zabiegów wszczepiania zastawek aortalnych i mitralnych w wadach serca – około 150. W zakresie elektroterapii w ośrodku wszczepianych jest rocznie 550 stymulatorów, 150 defibrylatorów serca oraz wykonywanych jest 450 zabiegów ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Roczny kontrakt realizowany przez Klinikę wynosi ok. 50 mln.

W ramach funkcjonowania Kliniki funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięta opieka ambulatoryjna dla pacjentów nie tylko hospitalizowanych w klinice.

Atutem Kliniki jest jej pełnoprofilowy charakter obejmujący wszystkie dziedziny kardiologii i obecność na miejscu kardiochirurgii oraz innych wysokospecjalistycznych Klinik, co pozwala na kompleksowe leczenie trudnych chorych i wykonywanie złożonych zabiegów wymagających specjalistów z różnych dziedzin.

Ranking szpitali kardiologicznych

Klinika należy czołowych ośrodków kardiologicznych w kraju. Od lat w różnych rankingach oddziałów kardiologicznych zajmuje miejsce w pierwszej piątce najlepszych ośrodków w Polsce. W ostatnich latach zespół Kliniki wprowadził cały szereg nowych innowacyjnych zabiegów w zakresie przezskórnego leczenia niedomykalności zastawki trójdzielnej i mitralnej pod kontrolą echokardiografii trójwymiarowej czasu rzeczywistego, elektrostymulacji i ablacji arytmii serca z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Od lat rozwijana jest telekardiologia, zwłaszcza w obszarze zdalnej kontroli urządzeń wszczepialnych.  Klinika należy do liderów w zakresie wykorzystania aplikacji na urządzenia mobilne w celu wspomagania diagnostyki i terapii kardiologicznej.

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii należy do liderów WUM w zakresie aktywności naukowej. W podsumowaniu (rankingu naukowym) wszystkich jednostek WUM za rok 2020, w którym uwzględniono publikacje, projekty i patenty Klinika zajęła pierwsze miejsce pod względem całkowitej liczby punktów (7826 pkt) i piąte miejsce pod względem liczby punktów/pracownika (361 pkt). Bardzo ważne miejsce w jej działalności odgrywa studenckie koło naukowe, od lat zajmujące pierwsze miejsce w rankingu kół naukowych na naszej uczelni. Jest to też największe koło w uczelni liczące prawie 300 członków.

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii

Klinika prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich wydziałów WUM, w tym English Division. Łączna liczba godzin nauczania w ciągu roku wynosi ponad 8 tys.

Zespół Kliniki składa się z 25 nauczycieli akademickich i 15 lekarzy na etatach szpitalnych. W ramach rezydentury z kardiologii i chorób wewnętrznych kształci się 35 lekarzy. W rankingach lekarzy ubiegających się o rezydenturę klinika zaliczana jest do najbardziej pożądanych ośrodków kardiologicznych.

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej

Scroll to top