Global Heart Hub

Global Heart Hub
Globalna Karta Pacjenta

Materiały i informacje Global Heart HubGlobalny plan działania dotyczący cholesterolu mający na celu priorytetowe traktowanie niezdrowego cholesterolu jako głównego problemu zdrowia publicznego.


Karta pacjenta z niewydolnością serca.

Globalna Karta Pacjenta/Opiekuna Centrum Serca określa zestaw oczekiwań i obowiązków wspierających tworzenie i wdrażanie akceptowanego na całym świecie standardu opieki nad osobami żyjącymi z niewydolnością serca (HF) i ich opiekunami.

Ogólnym celem niniejszej Karty jest wspieranie rozwoju optymalnej opieki wysokiej jakości oraz promowanie jej przyjęcia na poziomie międzynarodowym we wszystkich systemach opieki zdrowotnej.


Scroll to top