Władze Stowarzyszenia

Zarząd Główny oraz Komisja rewizyjna zostały wybrane w drodze głosowania. Decyzje o powołaniu zostały określone w uchwałach nr 3 oraz nr 4.

Zarząd Główny

  • Marcin Ruciński – Prezes. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  • Piotr Jarmoliński – Wiceprezes
  • Diana Smolis – Sekretarz

Komisja rewizyjna

  • Danuta Jóźwiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Iwona Koronowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Kamila Karasińska – Szabelak
  • Jan Hajduk

Scroll to top