niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca jest stanem, który charakteryzuje się niezdolnością serca do efektywnego pompowania krwi, co prowadzi do niewystarczającej perfuzji tkanek i narządów organizmu. Jest to złożona choroba, która może mieć różne przyczyny i objawy, a także prowadzić do poważnych powikłań, jeśli nie jest odpowiednio leczona.

niewydolność serca
niewydolność prawej komory serca
niewydolność lewej komory serca

Osłabienie lub uszkodzenie mięśnia sercowego stanowi podstawę niewydolności serca. Serce, zwany także mięśniem sercowym lub mięśniem kardiomiocytarnym, jest odpowiedzialny za generowanie siły potrzebnej do pompowania krwi przez serce. Gdy mięsień sercowy jest osłabiony lub uszkodzony, jego zdolność do skutecznego pompowania krwi jest ograniczona.

Niewydolność serca może dotyczyć różnych części serca.

Może to obejmować:

 1. Niewydolność lewej komory serca: Serce nie jest w stanie efektywnie pompować krwi z lewej komory do reszty ciała. To prowadzi do zwiększonego obciążenia płuc, co może powodować duszność i inne objawy.
 2. Niewydolność prawej komory serca: Serce nie jest w stanie skutecznie pompować krwi z prawej komory do płuc. To może prowadzić do zastoju krwi w żyłach obwodowych, co objawia się obrzękami nóg, kostek i brzucha.
 3. Niewydolność obu komór serca: W niektórych przypadkach obie komory serca mogą być zaangażowane, co prowadzi do szeroko rozpowszechnionych objawów niewydolności serca.

Niewydolność serca może mieć różne przyczyny, zarówno chorobowe, jak i nieszczególnie zdrowotne czynniki ryzyka.

Oto kilka głównych przyczyn:

 1. Choroby układu sercowo-naczyniowego: Takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa (miażdżyca naczyń wieńcowych), choroba zastawkowa serca, kardiomiopatie (choroby mięśnia sercowego) oraz zaburzenia rytmu serca.
 2. Choroby zapalne serca: Takie jak zapalenie mięśnia sercowego (mięśnia sercowego) lub zapalenie osierdzia.
 3. Niewłaściwe funkcjonowanie zastawek serca: Mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia serca lub jego niewydolności.
 4. Choroby układu oddechowego: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub bezdech senny mogą prowadzić do przewlekłego nadciśnienia płucnego, co z kolei obciąża serce.
 5. Nadmierne spożycie alkoholu lub używek: Nadużywanie alkoholu i innych substancji może prowadzić do uszkodzenia serca i rozwoju niewydolności serca.
 6. Nadciśnienie tętnicze: Długotrwałe nadciśnienie może prowadzić do przerostu mięśnia sercowego i pogorszenia funkcji pompy serca.
 7. Zaburzenia metaboliczne: Takie jak cukrzyca, które mogą prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych i serca.
 8. Otyłość: Nadmierna masa ciała zwiększa obciążenie serca oraz zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.
 9. Palenie papierosów: Papierosy zawierają substancje szkodliwe dla serca i naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 10. Niedobory witamin i mikroelementów: Niedobory niektórych składników odżywczych, takich jak witaminy B, mogą prowadzić do osłabienia mięśnia sercowego i zwiększenia ryzyka niewydolności serca.

To tylko kilka głównych czynników ryzyka i przyczyn niewydolności serca.

Wiele z nich można kontrolować poprzez zdrowy styl życia i regularne badania kontrolne.

Badanie niewydolności serca może obejmować różnorodne metody diagnostyczne, w zależności od stopnia zaawansowania choroby oraz jej objawów. Oto lista najczęściej stosowanych badań w diagnostyce niewydolności serca:

 1. Wywiad medyczny i badanie fizykalne: Lekarz przeprowadza wywiad, pytając o objawy pacjenta oraz jego historię chorób. Badanie fizykalne obejmuje ocenę tętna, ciśnienia krwi, osłuchiwanie serca i płuc.
 2. Badania laboratoryjne:
  • Pomiar poziomu peptydu natriuretycznego typu B (BNP) lub jego prekursora (NT-proBNP) w surowicy krwi, które są podwyższone przy niewydolności serca.
  • Badania krwi, takie jak elektrolity, hemoglobina, krzywa glukozowa, które mogą dostarczyć informacji na temat ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych czynników ryzyka.
 3. Elektrokardiogram (EKG): Pomiar elektrycznej aktywności serca, który może wykazać nieregularności rytmu serca, zmiany w przewodzeniu impulsów elektrycznych oraz obciążenie serca.
 4. Echokardiografia: Ultrasonograficzne badanie serca, które umożliwia ocenę wielkości serca, grubości ściany serca, funkcji skurczowej i rozkurczowej, obecności lub objętości płynu w worku osierdziowym oraz funkcji zastawek.
 5. Badanie obciążenia: Często stosowane w celu oceny rezerwy serca, polega na monitorowaniu aktywności serca podczas wysiłku, zwykle na bieżni lub rowerze ergometrycznym.
 6. Tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI): Zaawansowane obrazowanie, które może dostarczyć szczegółowych informacji o strukturze i funkcji serca.
 7. Badanie scyntygraficzne serca: Wykorzystuje radioaktywny znacznik, który jest wstrzykiwany do krwiobiegu i pozwala na ocenę przepływu krwi przez serce.
 8. Koronarografia: Inwazyjne badanie, które polega na wprowadzeniu cewnika do tętnic wieńcowych w celu oceny ich zwężenia lub niedrożności.
 9. Badanie funkcji płuc: Niewydolność serca może prowadzić do zastoinowej niewydolności oddechowej, dlatego też ocena funkcji płuc może być istotna w diagnostyce.
 10. Testy czynnościowe: Mogą obejmować ocenę zdolności do wykonywania codziennych czynności oraz testy wydolności oddechowej.

Ostateczna decyzja o zastosowaniu konkretnych badań zależy od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta i oceny lekarza!

Leczenie niewydolności serca może być kompleksowe i obejmować różnorodne strategie terapeutyczne, które mają na celu poprawę funkcji serca, kontrolę objawów oraz poprawę jakości życia pacjenta. Oto lista głównych metod leczenia niewydolności serca:

 1. Leki:
  • Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) lub inhibitorów receptora angiotensyny (ARB): Zmniejszają skurcz naczyń krwionośnych, obniżając ciśnienie krwi i obciążenie serca.
  • Beta-blokery: Hamują aktywność hormonalnego układu nerwowego, zmniejszając częstość akcji serca i obniżając ciśnienie krwi.
  • Diuretyki: Pomagają w eliminacji nadmiaru płynów z organizmu, zmniejszając obciążenie serca.
  • Antagoniści receptora mineralokortykoidowego (MRA): Pomagają w regulacji gospodarki sodowo-potasowej, poprawiając funkcję serca.
  • Digoksyna: Stosowana w niektórych przypadkach do regulacji rytmu serca i poprawy siły skurczu.
 2. Leczenie przyczynowe:
  • Leczenie chorób podstawowych, które mogą prowadzić do niewydolności serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zakażenia serca itp.
  • Leczenie wszelkich czynników ryzyka, takich jak otyłość, nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów.
 3. Zmiany w stylu życia:
  • Dieta niskosodowa: Ograniczenie spożycia sodu może pomóc w kontrolowaniu nadmiaru płynów i ciśnienia krwi.
  • Regularna aktywność fizyczna: Ćwiczenia o umiarkowanym natężeniu mogą poprawić siłę i wydolność serca.
  • Rzucenie palenia i ograniczenie spożycia alkoholu: Palenie i nadmierna konsumpcja alkoholu mogą pogarszać niewydolność serca.
 4. Urządzenia medyczne:
  • Kardiowerter-defibrylator (ICD): Implantowany urządzenie monitorujące rytm serca i dostarczające impulsy elektryczne w przypadku zaburzeń rytmu.
  • Resynchronizator serca (CRT): Urządzenie, które synchronizuje pracę komór serca w celu poprawy funkcji skurczowej.
 5. Zabiegi chirurgiczne:
  • Naprawa lub wymiana zastawek serca: W przypadku niewydolności związanej z dysfunkcją zastawek serca.
  • Angioplastyka wieńcowa i wszczepienie stentów: W przypadku choroby wieńcowej.
 6. Opieka paliatywna:
  • W przypadku zaawansowanej niewydolności serca, opieka paliatywna koncentruje się na łagodzeniu objawów, poprawie komfortu i jakości życia pacjenta.

Leczenie niewydolności serca jest zazwyczaj indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta i wymaga regularnej

oceny i monitorowania przez lekarza.

Niewydolność serca
Scroll to top