Rada Naukowa

Członkowie Rady Naukowej Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha

Pan profesor dr hab. n. med Marcin Grabowski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM.

Scroll to top