Cele i działania

cele i działania
Serce na banacha
klinika kardiologii
szpital banacha

Cele i działania Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi Serce na Banacha

 1. Działalność oświatowa, to jest: edukacyjna, szkoleniowa i wydawnicza, w zakresie ochrony zdrowia,
 2. Prowadzenie akcji informacyjnych celem zwiększania świadomości pacjentów na temat profilaktyki zdrowotnej zapobiegającej występowania chorób serca,
 3. Współpraca z Kliniką Kardiologii funkcjonującej w szpitalu przy ul. Banacha 1a w Warszawie,
 4. Wspieranie I Katedry Kliniki Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w Warszawie w zakresie poprawy jakości leczenia oraz pobytu pacjentów na terenie kliniki,
 5. Współpraca z innymi Klinikami Kardiologicznymi i Kardiochirurgicznymi w Polsce i na terenie Europy,
 6. Wspieranie pacjentów na rzecz zwiększania dostępu do nowoczesnych technologii ratujących życie oraz poprawiających jakość życia w chorobach układu krążenia,
 7. Informacyjna profilaktyka wtórna oraz pierwotna dla pacjentów z problemami kardiologicznymi,
 8. Troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu.

Działania Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi

 1. Prowadzenie działalności oświatowej oraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego zwiększenia świadomości osób z chorobami serca,
 2. Inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie informowania pacjentów o możliwościach zapobiegania chorobom serca,
 3. Prowadzenie bibliotek, przygotowanie i upowszechnianie informacji, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych,
 4. Współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,
 5. Współpracę z Kliniką Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w warszawie,
 6. Wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród
  i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością stowarzyszenia,
 7. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych lekarzy kardiologów oraz członków uczniowskich i studenckich lekarskich kół naukowych o profilu kardiologicznym,
 8. Wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
 9. Utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami stowarzyszenia,
 10. Utrzymywanie stałej współpracy z polskim towarzystwem kardiologicznym w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
 11. Nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich
  i światowych stowarzyszeń,
 12. Przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk
  i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami stowarzyszenia.
Scroll to top