Fundacja Dla Transplantacji

Od dnia 1 lipca 2023 r partnerem Stowarzyszenia została Fundacja Dla Transplantacji.

dla transplantacji przeszczep serca transplantacja

“Fundacja Dla Transplantacji została założona w 2016 r. z potrzeby chwili, by Polska nasz piękny kraj mądrych, inteligentnych ludzi, stała się jeszcze piękniejsza, poprzez piękno, które jest w nas wszystkich. Musimy je wydobyć i pokazać. Najpiękniejsi jesteśmy, gdy pomagamy innym, gdy dzielimy się. W transplantacji dzielimy się sobą, swoim ciałem. Nie ma piękniejszej rzeczy niż dar życia. Podzielmy się sobą, podzielmy się życiem, zostańmy dawcami narządów!” – tak mówi dr n. med. Zygmunt Kaliciński, kardiochirurg, transplantolog, Prezes Fundacji Dla Transplantacji.

https://dlatransplantacji.pl/
Scroll to top