Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej

Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej został uruchomiony w 2003 roku, lecz sama pracownia Kardiologii Inwazyjnej rozpoczęła działalność już w 1997 roku a w 2001 r zaczęła pracować w trybie 24 godzinnego dyżuru dla pacjentów w ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW).

kardiologia inwazyjna banacha szpital
Pracownia inwazyjna

W chwili obecnej Pracownia Inwazyjna posiada najwyższy stopień akredytacji Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – klasa C.  Stopień ten oznacza, że pracownia wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zabiegów i interwencji sercowo-naczyniowych. W skład wyposażenia takiej pracowni wchodzi między innymi:

 • 2 sztuki kardioangiografu
 • aparat do optycznej koherentnej tomografii
 • 2 aparaty do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
 • 2 aparaty do pomiaru cząsteczkowej rezerwy przepływu wieńcowego
 • aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Acat I
 • aparat do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia Act II
 • angiokardiograf z cyfrową rejestracją obrazów
 • aparaty: strzykawka automatyczna, polifizjograf (umożliwiający pomiary ciśnienia oraz rejestrację EKG),
 • defibrylator,
 • kardiostymulator zewnętrzny oraz zestaw resuscytacyjny; aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP) – aparaty: IVUS i FFR
kardiologia inwazyjna banacha szpital

Pracownia aby otrzymać najwyższą klasę referencyjną C – musi w przeciągu roku wykonać m.in. minimum ponad 1000 badań koronograficznych, ponad 700 przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI). Dodatkowo pracownia w klasie C posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia procedur z grupy pozawieńcowej:

 • przezskórne zamykanie ubytków wewnątrzsercowych
 • przezcewnikowe wszczepienie protezy zastawki aortalnej (TAVI), wszczepienie protezy płucnej (PAVTI)
 • walwuloplastyka mitralna, aortalna i płucna
 • przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka
 • przezskórne zamykanie przecieków okołozastawkowych
 • zakładanie klipsu mitralnego (inne przezskórne metody leczenia niedomykalności mitralnej)
 • przezskórne zamykanie PDA u dorosłych
 • angioplastyka tętnic obwodowych (stentowanie tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych i tętnic poniżej kolana)
 • wszczepienie stentgraftów aortalnych
 • angioplastyka koarktacji aorty
 • wszczepienie filtra do żyły głównej dolnej
 • przezskórna embolektomia tętnic płucnych w zatorowości płucnej
 • terapia komórkowa w niewydolności serca

Oddział składa się z 17 łóżek, w tym 5 łóżek jest zlokalizowanych w Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

kardiologia inwazyjna banacha szpital
sala dla pacjentów

Kierownikiem i zarazem Ordynatorem Oddziału Kardiologii Inwazyjnej od kilkunastu lat jest profesor dr hab. n. med. Janusz Kochman.

Oddział znajduje się na parterze w bloku E.

Tel. 22 599 19 51

Scroll to top