chore serce kardiologia global heart hub banacha szpital

Stowarzyszenie członkiem Global Heart Hub

Szanowni Państwo.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 18 stycznia 2023 roku Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii zostało oficjalnie członkiem ogólnoświatowej organizacji Global Heart Hub (GHH).

Organizacja pierwsza globalna organizacja non-profit założona w celu zapewnienia głosu i dostępu do informacji osobom dotkniętym chorobami sercowo-naczyniowymi. Celem GHH jest zjednoczenie grup pacjentów z każdego kraju na świecie pod parasolem Global Heart Hub oraz podnoszenie świadomości na temat chorób serca i wyzwań, jakie stanowią one w życiu codziennym. Global Heart Hub to platforma, na której organizacje pacjentów z chorobami serca mogą dzielić się swoimi poglądami, uczyć się od siebie nawzajem najlepszych praktyk, jednoczyć się we wspólnych celach i dzielić się swoimi zasobami oraz doświadczeniami.

Dodatkowo Prezes Stowarzyszenia ze względu na doświadczenie oraz dotychczasową działalność został zaproszony do zasiadania w Radzie Pacjentów z Niewydolnością Serca.

chore serce kardiologia global heart hub banacha szpital
chore serce kardiologia global heart hub banacha szpital
Stowarzyszenie członkiem Global Heart Hub
Scroll to top