kurs stymulator elektroterapia

Zaproszenie na kurs z zakresu elektroterapii przy wykorzystaniu urządzeń wszczepialnych

Szanowni Państwo.

Pragniemy serdecznie zaprosić na kurs z zakresu zakresu elektroterapii przy wykorzystaniu urządzeń wszczepialnych, wszystkich lekarzy specjalizujących się w kardiologii, kardiochirurgii i w dziedzinie chorób wewnętrznych, a także do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pracujących z pacjentami po implantacji układów stymulujących serce.

Kurs realizowany jest przez doświadczonych lekarzy z Kliniki Kardiologii WUM:

 • dr hab. n. med. Andrzej Cacko
 • dr Jakub Rokicki

Celem kursu jest uzyskanie podstawowych kompetencji koniecznych do prowadzenia opieki medycznej nad chorymi z implantowanymi urządzeniami do terapii rytmu serca w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną.

kurs stymulator elektroterapia
kurs stymulator elektroterapia
kurs stymulator elektroterapia

Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego, a Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie.

Najbliższy kurs odbędzie się już w dniach 11 i 12 marca, w Centrum Symulacji Medycznych w szpitalu przy ul. Banacha 1a w bloku C.

Szczegółowy plan kursu:

Dzień I

 • 9:00-9:30 — Powitanie i informacje wstępne
 • 9:30 – 11:00 —-Wskazania do implantacji układów stymulujących serce i kardiowertera-defibrylatora – w zgodzie z aktualnymi wytycznymi AD 2022
 • 11:00-11:15 — Przerwa kawowa
 • 11:15-12:00 — Przygotowanie pacjenta i opieka w okresie okołozabiegowym
 • 12:00-13:00 — Podstawowe parametry oceniane w trakcie implantacji i bezpośrednio po wszczepieniu – EKG, RTG, TTE
 • 13:00-13:40 — Przerwa obiadowa
 • 13:40-15:10 — Kontrola układu stymulującego serce i resynchronizującego pracę serca – programowanie zgodne z wytycznymi – podstawowe funkcje programatorów
 • 15:10 – 16:00 — Kontrola układu kardiowertera-defibrylatora– programowanie zgodne z wytycznymi – podstawowe funkcje programatorów
 • 16:00 – 16:15 — Podsumowanie dnia

Dzień II

 • 9:00 – 9:30 — Kontrola układu stymulującego serce: badanie podmiotowe, przedmiotowe i jego implikacje
 • 9:30-10:30 — Pacjent z urządzeniem wszczepialnym na dyżurze – co każdy wiedzieć powinien?
 • 10:30 – 10:45 — Przerwa kawowa
 • 10:45 – 12:00 — Najczęstsze problemy kliniczne u osób z układami stymulującymi i podstawowe sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem programatorów
 • 12:00 – 12:15 — Przerwa kawowa
 • 12:15 – 13:30 — Ocena EKG u pacjenta z układem wszczepialnym serca – czego się można spodziewać?
 • 13:30 – 14:10 — Przerwa obiadowa
 • 14:10 – 14:45 —- Najczęstsze problemy kliniczne u osób z układami kardiowertera-defibrylatora i podstawowe sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem programatorów
 • 14:45-15:15 — Podsumowanie kursu, feedback i rozdanie certyfikatów

Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć na stronie: https://csmiwum.pl/kursy/elektroterapia-11-12032023/

Zaproszenie na kurs z zakresu elektroterapii przy wykorzystaniu urządzeń wszczepialnych
Scroll to top