Podskórny monitor pracy serca.

Dzisiaj pragniemy Państwu pokazać kolejne urządzenie, które swoim zastosowaniem pozwala na diagnostykę chorób serca na najwyższym poziomie.

Jest to miniaturowy monitor pracy serca. Miniaturowy ponieważ jego wymiary to 44.8 mm x 7.2 mm x 4.0 mm a waga to jedyne ~2.5 grama. Samo urządzenie jest wszczepiane pacjentowi bezpośrednio pod skórę.

Monitor pracy serca jest urządzeniem rejestrującym pracę serca przez 24 godziny na dobę, a oprogramowanie w nim się znajdujące pozwala na analizę rytmu serca w tym również rozróżnianie różnego rodzaju arytmii tj. bradykardie, tachykardie, migotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe oraz komorowe.

Rozwiązanie to jest wskazane dla pacjentów, którzy mają objawy arytmii lecz wielokrotne badania holter EKG nie były w stanie zarejestrować zgłaszanych przez chorego zaburzeń rytmu.

W zestawie pacjent otrzymuje dodatkowo urządzenie umożliwiające odczyt zapisanych danych z rejestratora i przesłania ich online do ośrodka monitorującego.

Telemonitoring pacjentów z chorobami serca jest coraz częściej stosowany a jego skuteczność została udowodniona wieloma badaniami. Należy wspomnieć, że telemonitoring znacząco wpływa na przeżywalność chorych a dodatkowo minimalizuje konieczność odbywania przez pacjentów nadmiarowych wizyt u lekarzy specjalistów.

W przypadku gdy zostanie zarejestrowane zaburzenie rytmu, które jest groźne dla pacjenta to lekarz monitorujący może podjąć dużo szybciej odpowiednie działania mające na celu rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Pragniemy również wspomnieć o tym, że od kilku lat w Klinice Kardiologii w szpitalu UCK WUM z powodzeniem prowadzona jest opieka nad pacjentami w systemie telemonitoringu.

telemonitoring zaburzenia rytmu arytmia
telemonitoring zaburzenia rytmu arytmia
wykres przedstawiający historię zaburzeń rytmu, zarejestrowaną przez urządzenie.

Za udostępnienie urządzenia serdecznie dziękujemy firmie Medtronic.

Podskórny monitor pracy serca.

One thought on “Podskórny monitor pracy serca.

Comments are closed.

Scroll to top