niewydolność serca niewydolność serca objawy niewydolność serca przyczyny

Maj miesiącem świadomości o Niewydolności Serca

Serce na Banacha wraz Global Heart Hub (GHH) oraz międzynarodowy sojusz organizacji pacjentów z niewydolnością serca, rozpoczyna 1 maja kampanię na rzecz podnoszenia świadomości na temat niewydolności serca 2024.

niewydolność serca
niewydolność serca objawy
niewydolność serca przyczyny

Niewydolność serca to poważna choroba przewlekła, w której serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby innych narządów w organizmie. Do najczęstszych przyczyn niewydolności serca zalicza się chorobę niedokrwienną serca, zawał mięśnia sercowego (atak serca), wrodzone wady serca lub uszkodzone zastawki serca.

Niewydolność serca często wynika z innych schorzeń lub prowadzi do nich. Te powiązane schorzenia nazywane są chorobami współistniejącymi i one również wymagają leczenia. Tegoroczna kampania, prowadzona przez Radę Pacjentów z Niewydolnością Serca GHH , koncentruje się na chorobach współistniejących z niewydolnością serca oraz znaczeniu leczenia niewydolności serca i schorzeń z nią związanych.

Co to jest choroba współistniejąca?

Choroba współistniejąca to każdy współistniejący stan zdrowia. Choroby współistniejące są bardzo częste u osób cierpiących na niewydolność serca, nawet w młodszych grupach wiekowych.

niewydolność serca
niewydolność serca objawy
niewydolność serca przyczyny

Osoby cierpiące na niewydolność serca często cierpią na wiele chorób współistniejących (sercowo-naczyniowych i niekardiologicznych), takich jak nieregularne tętno lub rytm serca, wysokie ciśnienie krwi, choroby nerek, cukrzyca typu 2, otyłość, niedobór żelaza i problemy psychiczne, takie jak lęk i depresja. To tylko niektóre z najczęstszych chorób współistniejących, ale jest ich więcej.

Życie ze współistniejącymi chorobami serca może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, ale skuteczne leczenie ma kluczowe znaczenie dla najlepszych wyników i lepszej jakości życia. „Kluczowe znaczenie ma wczesne, skoordynowane leczenie chorób współistniejących z niewydolnością serca, dlatego należy omówić ryzyko chorób współistniejących ze swoim pracownikiem służby zdrowia” – mówi Aistė Štaraitė, dyrektor ds. rozwoju niewydolności serca w GHH i osoba, która przeżyła niewydolność serca.

Więcej informacji o kampanii znajdziesz tutaj: https://globalhearthub.org/heart-failure-awareness-2024

Informacje o Radzie Pacjentów z Niewydolnością Serca GHH

Pierwsza radą pacjentów utworzoną przez Global Heart Hub była Rada Pacjentów z Niewydolnością Serca. Rada ta jest sojuszem organizacji pacjentów z całego świata, pracujących z pacjentami z niewydolnością serca i ich opiekunami. Priorytetem Rady jest podnoszenie świadomości na temat niewydolności serca, promowanie edukacji publicznej i zdrowotnej oraz opowiadanie się za działaniami politycznymi w niedostatecznie rozpoznanym i coraz bardziej uciążliwym obszarze chorób.

Maj miesiącem świadomości o Niewydolności Serca
Scroll to top