objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Pierwsza pomoc należy się każdemu !

Dzisiaj artykuł kierowany do Wszystkich.

Historia autentyczna.

Na zakończenie dzisiejszego dnia po raz kolejny miałem okazję udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Przejeżdżając ulicą samochodem zauważyłem leżącego człowieka wokół którego stoi kilka osób. Natychmiast zdecydowałem, że konieczne jest zainteresowanie się sytuacją a najbardziej stanem leżącej osoby. Po podejściu do leżącego i nieprzytomnego mężczyzny pierwsze co to stwierdziłem, że oddycha i ma puls (!) Są to niezbędne czynności które należy przeprowadzić na samym początku gdy się zobaczy leżącą i nieprzytomną osobę ! Następnym krokiem był położenie w pozycji bocznej ustalonej oraz próba porozumienia się z nim poprzez powiedzenie głośno czy Pan mnie słyszy lub proszę Pana i potrząśnięcie ramieniem. Niestety brak reakcji spowodował, że natychmiastowo podjąłem decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Po przedstawieniu się (!) poinformowałem dyspozytora nr 112 o sytuacji, dokładnie opisałem stan mężczyzny oraz podałem jak najdokładniejsze miejsce zdarzenia (!). Po przyjęciu mojego zgłoszenia i rozłączeniu połączenia poprosiłem konkretną osobę z tzw. „gapiów” o kontrolowanie stanu mężczyzny, a sam udałem się do samochodu w którym mam apteczkę. Pobrałem z niej koc termiczny, którym to okryłem leżącego. Jest to niezmiernie ważne ponieważ wychłodzenie organizmu jest również bardzo niebezpieczne. Ważne – jak chcemy ogrzać osobę to strona złota koca termicznego jest skierowana na zewnątrz, a jak schłodzić to kolor srebrny jest po stronie zewnętrznej!. Po kilku minutach przyjechał również wezwany również przeze mnie patrol policji, który jak się okazało znało tego człowieka ze wcześniejszej interwencji. Policjanci wiedząc jaka jest sytuacja, doprowadziła do dobudzenia mężczyzny, który jak się okazało postanowił się przespać na betonie po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu. Po przywróceniu przytomności, patrol policji dokonał odwołania zespołu pogotowia ratunkowego.

Na całe szczęście tym razem historia zakończyła się w miarę szczęśliwie.

Ale !

Nieważne czy leżąca osoba jest w stanie upojenia alkoholowego. Taka osoba będąc pod wpływem alkoholu może się przewrócić, doznać urazu np. głowy czy też doznać grożących życiu zaburzeń rytmu serca VT czy VF ! Dodatkowo osoby takie często chorują na cukrzycę a spożycie alkoholu w znacznej ilości może doprowadzić do dużych wahań glukozy we krwi co może skutkować w skrajnych przypadkach również do utraty przytomności.

Podsumowując, naszym PRAWNYM i MORALNYM obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej takim osobą. Nie bójmy się udzielić pomocy ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy my może będziemy jej potrzebować.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Ponadto zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nie poniesiesz odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione w trakcie udzielania pomocy w sytuacji, jeśli kierowałeś się dobrą wolą. Nie popełnisz przestępstwa, jeżeli nie udzielisz pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej (art. 162 § 2 Kodeksu karnego).

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
Pierwsza pomoc należy się każdemu !
Scroll to top