Spotkania z pacjentami.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację bezpośrednich spotkań z pacjentami hospitalizowanymi na oddziale Kliniki Kardiologii WUM.

Dzisiaj mieliśmy możliwość porozmawiania z sześcioma pacjentami, którzy mają różne schorzenia sercowo-naczyniowe począwszy od zaburzeń rytmu, poprzez wymianę zastawki do okresu pooperacyjnego po operacji CABG czyli tzw. by-passów.

Przeprowadzone rozmowy były bardzo miłe i przyjemne, a co ważne jeszcze bardziej utwierdziły nas w słuszności naszych działań tzn. jak bardzo potrzebna jest rozmowa z pacjentami podczas pobytu w szpitalu oraz po hospitalizacji. Dodatkowo sami pacjenci poruszyli kwestię znaczenia świadomości pośród nich odnośnie ich choroby oraz profilaktyki wtórnej.

Należy również dodać, że każdy pacjent oddziału Kliniki Kardiologii WUM bardzo wysoko ocenił w trakcie rozmów poziom opieki medycznej. Cieszy nas to niezmiernie ponieważ wiemy doskonale jak ważna jest w procesie leczenia dobra opieka lekarska !

Wielkie gratulacje i podziękowania dla całego zespołu medycznego I Katedry Kliniki Kardiologii WUM !

Spotkania z pacjentami.
Scroll to top