objawy niewydolności serca czym jest niewydolność serca objawy zawału serca kiedy jest zawał serca choroba wieńcowa mięsień sercowy powikła

Supertalenty w Medycynie 2022 kolejny raz dla lekarzy WUM !

Supertalent Medycyny 2022 – trzeci rok z rzędu z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM

W tegorocznej edycji konkursu Supertalent Medycyny 2022 pierwsze miejsce zdobyła dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka. Bardzo blisko, na drugim miejscu znalazł się dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak. Obaj laureaci są pracownikami naukowymi i kardiologami I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez lata przez prof. Grzegorza Opolskiego, a obecnie przez prof. Marcina Grabowskiego. Jednocześnie trzeci rok z rzędu tytuł Supertalent Medycyny trafia do naszej Kliniki, w poprzednich dwóch latach otrzymali go dr hab. n. med. Paweł Balsam (2020) i dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski (2021).

objawy niewydolności serca czym jest niewydolność serca objawy zawału serca kiedy jest zawał serca choroba wieńcowa mięsień sercowy powikła
Laureatka dr. hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Konkurs Supertalenty w Medycynie organizowany jest przez „Puls Medycyny” od 2012 roku. Jego ideą jest docenianie liderów młodego pokolenia, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę.

Jury oceniało kandydatów w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. charytatywną, związkową, w stowarzyszeniach);
  • perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

W składzie jury zasiadali:

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. UM w Łodzi
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UM we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk
Dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski
Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Prof. dr hab. n. med. Błażej Misiak
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Ewa Kurzyńska
Paweł Żochowski

Decyzją kapituły zwyciężczynią konkursu Supertalenty w Medycynie 2022 została dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka.

– Dziękuję kapitule konkursu i redakcji “Pulsu Medycyny” za organizację od lat tego prestiżowego konkursu. Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której wieloletnim kierownikiem był prof. Grzegorz Opolski, a obecnym kierownikiem jest prof. Marcin Grabowski – dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję także promotorowi mojej pracy doktorskiej, prof. Krzysztofowi Filipiakowi – powiedziała dr hab. Kapłon-Cieślicka podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu 20 czerwca.

1. Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

objawy niewydolności serca czym jest niewydolność serca objawy zawału serca kiedy jest zawał serca choroba wieńcowa mięsień sercowy powikła

Specjalistka kardiologii, echokardiografistka, adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą niewydolności serca, migotania przedsionków, wad zastawkowych, echokardiografii i przezcewnikowych zabiegów strukturalnych. Jest inicjatorką i koordynatorką polskiego, wieloośrodkowego rejestru pacjentów z migotaniem przedsionków, poddawanych echokardiografii przezprzełykowej LATTEE (ang. Left Atrial Throbmus on TEE). Autorka licznych publikacji, w tym w „European Journal of Heart Failure”. Aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). W kadencji 2021-2023 jest przewodniczącą „Klubu 30” PTK, zrzeszającego młodych kardiologów o znaczącym dorobku naukowym. W ramach pracy w Zarządzie „Klubu 30” PTK w kadencjach 2017-2019 i 2019-2021 koordynowała pracę nad internetową Platformą Współpracy Naukowej „Klubu 30” PTK (https://platformaklub30.ptkardio.pl), służącą do nawiązywania wieloośrodkowej współpracy naukowej pomiędzy młodymi naukowcami z całej Polski. Od czasu stworzenia Platformy w 2018 roku prowadzonych było na niej już 12 wieloośrodkowych projektów, z czego 5 zostało zakończonych, owocując 13 publikacjami z łącznym Impact Factor ponad 40.

2. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Tomaniak

objawy niewydolności serca czym jest niewydolność serca objawy zawału serca kiedy jest zawał serca choroba wieńcowa mięsień sercowy powikła
dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

Specjalista kardiologii, adiunkt naukowo-dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej, dyżurujący w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, konsultujący kardiolog w European Cardiovascular Research Institute w Rotterdamie. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej, szczególnie na indywidualizacji terapii pacjentów z chorobą wieńcową poprzez nowe schematy farmakoterapii przeciwpłytkowej oraz zastosowanie nowoczesnych technik i algorytmów diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem, m.in. optycznej koherentnej tomografii (OCT), ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz technik komputerowego modelowania dynamiki płynów. Wraz z zespołem z Holandii wykazał, że poprzez zmianę schematu dawkowania dotychczas stosowanych leków hamujących płytki krwi, koniecznych po zabiegu implantacji stentu do tętnicy wieńcowej, można zmniejszyć ryzyko groźnych dla życia krwawień przy zachowanej ochronie przed ponownym zawałem serca i zakrzepicą w stencie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów !

więcej informacji: https://infowire.pl/generic/release/751244/supertalenty-w-medycynie-2022-znamy-laureatow-konkursu

źródło: infowire.pl

Supertalenty w Medycynie 2022 kolejny raz dla lekarzy WUM !
Scroll to top