objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Specjaliści WUM wszczepili najnowszej generacji kardiowerter defibrylator u pacjenta pediatrycznego.

Zabieg został przeprowadzony w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM. Dziecku wszczepiono najnowszej generacji kardiowerter – defibrylator dwujamowy. To pierwszy zabieg w Polsce wszczepienia tego modelu u dziecka.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Zabieg został wykonany u 15-letniego chłopca z Zespołem Kearnsa i Sayre’a. Jest to miopatia mitochondrialna, czyli rzadka choroba genetyczna związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem mitochondriów w komórkach organizmu. Charakteryzuje się opadaniem powiek, barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki oraz objawami takimi jak oczopląs czy dwojenie. A także głuchotą czuciowo-nerwową, zaburzeniami kardiologicznymi – kardiomiopatią, zaburzeniami przewodzenia w tym  postępującym blokiem przedsionkowo-komorowym serca. Występują również zaburzenia neurologiczne (dochodzi m.in. do osłabienia struktury móżdżku), zaburzenia z przewodu pokarmowego, zaburzenia endokrynologiczne czy niewydolność nerek. Choroba postępuje powoli, przez dziesięciolecia. Pojawiają się kolejne objawy a te już występujące – powoli się nasilają.
U chłopca w monitorowaniu holterowskim EKG rejestrowano częstoskurcze komorowe, a w EKG rytm zatokowy z nieopisywanym wcześniej blokiem dwuwiązkowym.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca


Ze względu na opisywane w tej chorobie duże ryzyko złośliwych arytmii a także zaburzeń przewodzenia zdecydowano o wszczepieniu elektrod endokawitarnych, zapewniając pacjentowi optymalne bezpieczeństwo zarówno w przypadku wystąpienia migotania komór jak też możliwego w tej miopatii wystąpienia bloku całkowitego.
Wszczepiony w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM Rivacor 5 DR-T to jedno z najnowocześniejszych urządzeń stosowanych w elektroterapii.
– Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych umożliwiło osiągnięcie kompromisu pomiędzy wielkością urządzenia, a jego żywotnością. Rivacor 5 DR-T jest bardzo cienki, ma fizjologiczny kształt ułatwiający implantację oraz minimalizujący napięcie tkanek, a żywotność baterii jest jedną z najdłuższych na rynku. Wykorzystanie aż 4 dyskryminatorów oraz maksymalna ilość możliwych terapii wysokoenergetycznych, wpływa na bezpieczeństwo i zwiększa prawdopodobieństwo prawidłowej interpretacji arytmii – mówi dr n. med. Piotr Wieniawski, jeden z lekarzy przeprowadzających zabieg.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca


Rivacor 5 DR-T posiada certyfikat dopuszczający do bezpiecznego wykonania badania rezonansem magnetycznym 1,5T oraz 3T. Dodatkowo wyposażony jest w unikatowy algorytm auto MRI firmy BIOTRONIK umożliwiający automatyczne przeprogramowanie w tryb MRI przed badaniem. Dzięki tej funkcji pacjent może przebywać w trybie ustawień MRI maksymalnie krótko, ponieważ urządzenie samo powróci do pierwotnych ustawień po zakończeniu badania.
Po zabiegu chłopiec został otoczony opieką telemetryczną w systemie Home Monitoring pozwalającą na zdalne monitorowanie pracy serca. Telemonitoring codziennie kontroluje pracę urządzenia, a w razie wystąpienia nieprawidłowości, automatycznie powiadamia zespół lekarski.
Prof. Bożena Werner, kierownik Klinik Kardiologii Wieku Dziecięcego WUM podkreśla: Ten zabieg, to kolejny krok we współpracy naszej kliniki z I Kliniką Kardiologii UCK WUM, kierowanej przez prof. Marcina Grabowskiego. Obecnie wykonujemy u nas pełne spektrum zabiegów wszczepienia urządzeń do elektroterapii serca w tym wszczepiane są wszystkie typy urządzeń dostarczających terapię wysokoenergetyczną.

Zabieg wykonał zespół w składzie: dr n. med. Marcin Michalak, dr n. med. Piotr Wieniawski, prof. Marcin Grabowski – proktor., anestezjolog dr hab. Izabela Pągowska, specjalista pielęgniarstwa anestetycznego Mariusz Kiliszek, pielęgniarki operacyjne Zofia Ryszkowska-Wójcik i Zofia Gulbicka. Wsparcie techniczne Ewelina Boczar oraz zespół techników ośrodka badań sercowo naczyniowych – Adam Bremer i Marta Burczaniuk. W procesie diagnostycznym pacjenta uczestniczyli dr Tomasz Książczyk oraz dr Monika Jarecka.

źródło: https://www.wum.edu.pl/node/17091

Specjaliści WUM wszczepili najnowszej generacji kardiowerter defibrylator u pacjenta pediatrycznego.
Scroll to top