ankieta V forum serce pacjenta

Ankieta V Forum Serce Pacjenta

Szanowni Państwo,

jak co roku w ramach V Forum Serce Pacjenta organizowanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizowane jest anonimowe badanie ankietowe dotyczące oceny stanu opieki kardiologicznej w Polsce pacjentów kardiologicznych oraz ich bliskich.

Ankieta dostępna jest jako formularz internetowy pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpPyN8t6_NqPHLhx6q2fIHew3J5FYz221aGCX2Hobew0IQg/viewform?fbclid=IwAR0VB64YVPVL2ryz7TcWXpjzksy_Pdffcvztn-UuTajNxhNGTZhyB1KGnxg&pli=1

Wyniki ankiety zostaną omówione podczas V Forum Serce Pacjenta, które odbędzie się w Poznaniu już 30 września br.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą państwo na stronie: https://sercepacjenta.pl/

Ankieta V Forum Serce Pacjenta
Scroll to top