europejskie stowarzyszenie zmiany serce na banacha

Zmiany w Stowarzyszeniu

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 8 września 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Serce na Banacha, na którym podjęto istotne decyzje dotyczące rozwoju naszej organizacji.

Podczas zebrania Zarząd przedstawił członkom Stowarzyszenia dotychczasowe osiągnięcia oraz działania podejmowane w ostatnim czasie, a także przedstawił plany na najbliższe miesiące. Naszym celem jest dalszy rozwój Stowarzyszenia i nawiązanie współpracy oraz ewentualne partnerstwo z organizacjami działającymi poza granicami Polski.

W ramach tych planów, przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą o zmianie nazwy głównej Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie jednogłośnie przyjęli tę uchwałę. W rezultacie zmiana ta została dokonana, a dotychczasowa nazwa “Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha” została zastąpiona nową nazwą “Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi”. Ta zmiana odzwierciedla naszą coraz bardziej globalną i międzynarodową działalność oraz naszą współpracę z organizacjami o zasięgu ogólnoświatowym, takimi jak Global Heart Hub i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Chcielibyśmy podkreślić, że mimo zmiany nazwy, Stowarzyszenie nadal będzie aktywnie wspierać i współpracować dla dobra wszystkich pacjentów z Kliniką Kardiologii na Banacha. Nasze cele i misja pozostają niezmienne, a zmiana ta ma na celu umożliwienie nam jeszcze skuteczniejszej pracy na rzecz pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto również decyzję o zmianie składu Komisji Rewizyjnej. Nową członkinią Komisji została Pani Kamila Karasińska-Szabelak, która ze względu na swoje doświadczenie w zarządzaniu innymi organizacjami wniesie cenne kompetencje do naszej organizacji.

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zgromadzeniu oraz za wsparcie naszych działań. Jesteśmy pełni nadziei na dalszy rozwój naszej organizacji i skuteczną pomoc pacjentom z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Z poważaniem,

Marcin Ruciński
Prezes Stowarzyszenia

Zmiany w Stowarzyszeniu
Scroll to top