Badanie niewydolności serca niewydolność serca zawał serca leczenie kardiologia

Zaproszenie do udziału w badaniu

Ankieta dotycząca perspektywy pacjenta z niewydolnością serca

Stowarzyszenie Serce na Banacha jako członek Global Heath Hub serdecznie zaprasza wszystkich pacjentów u których zdiagnozowano niewydolność serca do udziału w specjalnym badaniu.

Badanie niewydolności serca niewydolność serca zawał serca leczenie kardiologia

Celem badania jest zbadanie perspektyw pacjentów, u których zdiagnozowano niewydolność serca, w celu ustalenia wskazówek dotyczących przyszłego rozwoju materiałów edukacyjnych.

Global Heart Hub we współpracy z Illinois State University prowadzi badanie skupione na pacjencie, stworzone przez pacjentów dla pacjentów, prowadzone przez Aiste Staraite z Global Heart Hub i Marilyn A. Prasun, profesor w College of Nursing na Illinois State University.

Ankieta przeznaczona jest dla każdej osoby, która ukończyła 18 rok życia i która identyfikuje się jako osoba, której powiedziano, że cierpi na niewydolność serca. Udział w tym badaniu jest dobrowolny. Uczestnicy nie zostaną ukarani za pominięcie części ankiety, nieuczestniczenie w badaniu lub wycofanie się z niego w dowolnym momencie.

Ankieta dostępna jest również w języku polskim, który można z listy języków na samym początku.

Odpowiedzi na badania są anonimowe; nic, co pozwoliłoby zidentyfikować uczestnika, nie będzie powiązane z odpowiedziami. Wyniki tego badania mogą zostać zaprezentowane podczas przyszłych spotkań zawodowych lub opublikowane w czasopiśmie branżowym. Wyniki zostaną zaprezentowane wyłącznie w sposób zbiorczy lub zagregowany.

Ankieta jest dostępna wyłącznie online, pod podanym niżej linkiem:

Ankieta zawiera 10 pytań dotyczących perspektywy niewydolności serca, a jej wypełnienie zajmie około 5–10 minut.

Poniżej znajduje się dokument informacyjny dotyczący ankiety.

Zaproszenie do udziału w badaniu
Scroll to top