spotkania dla serca, niewydolność serca

Spotkania dla Serca

22 kwietnia 2024 r. Marcin Ruciński, prezes Stowarzyszenia, poprowadził kolejną prelekcję dla seniorów w cyklu “Spotkania dla Serca”. Tym razem tematem spotkania było omówienie bardzo poważnego schorzenia, jakim jest niewydolność serca. W trakcie prelekcji Marcin Ruciński przedstawił najnowsze dane dotyczące częstości występowania tej choroby oraz jej głównych przyczyn. Omówił także objawy, na które należy zwracać uwagę, oraz metody diagnozowania niewydolności serca.

Spotkania dla serca, niewydolność serca, centrum aktywności zielonka
Spotkania dla serca

W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, które były żywo zainteresowane szczególnie profilaktyką. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie działania mogą podjąć, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego schorzenia. Marcin Ruciński podkreślił znaczenie zdrowego stylu życia, w tym regularnej aktywności fizycznej, odpowiedniej diety oraz unikania czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu. Prezes Stowarzyszenia odpowiedział także na liczne pytania seniorów, dotyczące zarówno profilaktyki, jak i leczenia niewydolności serca. Spotkanie zakończyło się serdecznymi podziękowaniami dla prelegenta oraz deklaracjami uczestników o wprowadzeniu w życie omówionych zaleceń.

Spotkania dla serca, niewydolność serca, centrum aktywności zielonka
Niewydolność serca
Spotkania dla serca, niewydolność serca, centrum aktywności zielonka
Spotkania dla serca
Spotkania dla serca, niewydolność serca, centrum aktywności zielonka
Spotkania dla serca

Spotkania dla Serca
Scroll to top