mały pacjent wielka sprawa pediatria dziecko pacjent

Mały Pacjent Wielka Sprawa

W dniu 16 marca 2023 roku w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się kolejne spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Tym razem tematem spotkania było: Mały Pacjent Wielka Sprawa – problemy małoletnich pacjentów w systemie opieki zdrowotnej.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

 • Rzecznik Praw Pacjenta – Pan Bartłomiej Chmielowiec
 • Dyrektor Instytutu „Centrum Pomnik Zdrowia Dziecka” – dr. n. med. Marek Migdał
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
 • oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Podczas spotkania poruszone zostały istotne sprawy oraz problemy, które dotykają najmłodszych pacjentów. Pośród problemów które zostały wymienione były m.in.:

 • utrudniony dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej
 • wysokie koszty badań genetycznych
 • długie terminy i kolejki
 • brak możliwości bycia razem z dzieckiem w trakcie jego hospitalizacji
 • brak zrozumienia wśród grona pedagogicznego dla młodego pacjenta i jego choroby
 • wysokie koszty leczenia i rehabilitacji
 • i wiele innych

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że konieczne jest rozpoczęcie niezbędnych prac umożliwiających poprawę obecnej sytuacji i jak najszybsze zmniejszenie ilości istniejących problemów.

Pamiętajmy, że już w latach 90-tych Majka Jeżowska śpiewała, że “Wszystkie Dzieci Nasze są !”.

mały pacjent wielka sprawa pediatria dziecko pacjent
mały pacjent wielka sprawa pediatria dziecko pacjent
mały pacjent wielka sprawa pediatria dziecko pacjent
mały pacjent wielka sprawa pediatria dziecko pacjent
Mały Pacjent Wielka Sprawa
Scroll to top