Mały Pacjent Wielka Sprawa

W dniu 16 marca 2023 roku w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się kolejne spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Tym razem tematem spotkania było: Mały Pacjent Wielka Sprawa – problemy małoletnich pacjentów w systemie opieki zdrowotnej.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

 • Rzecznik Praw Pacjenta – Pan Bartłomiej Chmielowiec
 • Dyrektor Instytutu „Centrum Pomnik Zdrowia Dziecka” – dr. n. med. Marek Migdał
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
 • oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Podczas spotkania poruszone zostały istotne sprawy oraz problemy, które dotykają najmłodszych pacjentów. Pośród problemów które zostały wymienione były m.in.:

 • utrudniony dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej
 • wysokie koszty badań genetycznych
 • długie terminy i kolejki
 • brak możliwości bycia razem z dzieckiem w trakcie jego hospitalizacji
 • brak zrozumienia wśród grona pedagogicznego dla młodego pacjenta i jego choroby
 • wysokie koszty leczenia i rehabilitacji
 • i wiele innych

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że konieczne jest rozpoczęcie niezbędnych prac umożliwiających poprawę obecnej sytuacji i jak najszybsze zmniejszenie ilości istniejących problemów.

Pamiętajmy, że już w latach 90-tych Majka Jeżowska śpiewała, że “Wszystkie Dzieci Nasze są !”.

Mały Pacjent Wielka Sprawa
Scroll to top