apel rada organizacji pacjentów rzecznik praw pacjenta

APEL W SPRAWIE POSZERZENIA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH LEKÓW DLA SENIORÓW O MŁODSZĄ POPULACJĘ 70+

Jak ważne jest regularne przyjmowanie leków wszyscy o tym wiedzą. Niestety jest część osób, których po prostu nie stać na wykupienie wszystkich leków. Dlatego też Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta w której działa Stowarzyszenie Serce na Banacha, wystosowała apel do Ministra Zdrowia o poszerzenie dostępu do bezpłatnych leków dla Seniorów o młodszą populację 70+.

Pod apelem podpisało się ponad 50 różnych Organizacji.

Poniżej zamieszczamy cały tekst w/w apelu oraz sam dokument, który został przekazany panu Ministrowi Adamowi Niedzielskiemu.


Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

APEL W SPRAWIE POSZERZENIA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH LEKÓW

DLA SENIORÓW O MŁODSZĄ POPULACJĘ 70+

Podpisane poniżej organizacje działające w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta apelują do Rządu za pośrednictwem Ministra Zdrowia o rozszerzenie dostępu do darmowych leków dla seniorów czyli poszerzenie tzw. „Listy S” o młodszą populację osób 70+.

Jako organ reprezentujący pacjentów troszczymy się, aby ich wspieranie odbywało się w każdym możliwym zakresie i na odpowiednim poziomie. Dbałość o interesy pacjentów jest dla nas niezwykle istotna.

Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta została powołana w lutym 2020 roku. Obecnie należą do niej 122 fundacje oraz stowarzyszenia. Jest to organ doradczo-opiniodawczym Rzecznika, skupiający swoją działalność na analizie sytuacji i potrzeb pacjentów, a także na postulowaniu oraz inicjowaniu zmian w systemie opieki zdrowotnej.

Jedna z organizacji działających w Radzie Koalicja na rzecz osób niesamodzielnych przeprowadziła badanie[1] dotyczące miedzy innymi wykupowania leków przez osoby powyżej 70+.Jak wynika z informacji uzyskanych z badania wydatki na leki obciążają budżet domowy prawie 95 proc. osób starszych.

Na zadane w ankiecie pytanie – Czy zdarzyło się Pani/Panu w ostatnich miesiącach nie wykupić recepty (lub jej części) ze względu na cenę leków i podwyżki cen innych niezbędnych produktów, ponad 80 % seniorów wskazało, że zdarzyło się im nie wykupić recepty z uwagi na ceny leków. Najtrudniejsza sytuacja występuje wśród seniorów w wieku 70-75 lat. Szczegółowe wyniki badania dostępne są na stronie www.niesamodzielnym.pl

Przed nami trudny czas, kryzys gospodarczy, który coraz mocniej odczuwają seniorzy, osoby niesamodzielne i przewlekle chore, które dokonują dramatycznych wyborów często rezygnując z wykupienia recept na leki ze względu na oszczędności.

Rozszerzenie dostępu do darmowych leków o młodszą populację seniorów było już kilkukrotnie zapowiadane. Dlatego apelujemy, aby problem ten został poddany dyskusji i zrealizowany możliwie szybko poprzez przyjęcie stosownego przepisu prawa. Pragniemy podkreślić, że naszą intencją jest dyskusja o systemowym rozwiązaniu, poprawiającym dostęp seniorów do świadczeń oraz odciążającym ich budżety domowe. W tle trudnej sytuacji gospodarczej, wzrostu cen żywności oraz energii byłaby to znacząca pomoc dla wielu osób.

                                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                                               Rada Organizacji Pacjentów

                                                                                               przy Rzeczniku Praw Pacjenta

[1] Badanie zostało zrealizowane przez SWResearch- Agencję Badań i Opinii metodą wywiadów telefonicznych(CAT)na zlecenie Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. W ramach ankiet przeprowadzano 500 ankiet z osobami w wielu 60-75 lat mających choroby przewlekłe/ wielochorobowość.


APEL W SPRAWIE POSZERZENIA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH LEKÓW DLA SENIORÓW O MŁODSZĄ POPULACJĘ 70+
Scroll to top