Migotanie przedsionków – materiał SKN

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym działa wiele naukowych kół studenckich. Wśród nich jest również Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.

Czym jest migotanie przedsionków, jak postawić prawidłowe rozpoznanie, poznasz koncepcje elektrofizjologicznego podłoża tego schorzenia, jego elektrokardiograficzną charakterystykę i metody leczenia.

Migotanie przedsionków – materiał SKN
Scroll to top