Mam chore serce – nie daj się Covid !

Projekt pod nazwą “Mam chore serce – nie daj się Covid” został uruchomiony ze względu na obserwowany stały wzrost liczby zachorowań na Covid-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem projektu jest:

  • zwiększenie świadomości pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi znaczenia profilaktyk prowadzonych przez inne instytucje i organizacje lekarskie mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia się korona-wirusem,
  • umożliwienie pacjentom z chorobami sercowo-naczyniowymi dostępu do informacji medycznych związanych z ich schorzeniami i wpływu korona-wirusa na nie,
  • pomoc pacjentom ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi w trakcie zakażenia korona-wirusem.
Scroll to top