łączy nas pacjent rzecznik praw pacjenta zawał serca choroby serca biuro rzecznika

Łączy nas Pacjent

Łączy nas Pacjent” to rewolucyjny projekt, który wychodzi naprzeciw potrzebom osób poszukujących wsparcia i informacji z zakresu opieki zdrowotnej. Ta innowacyjna inicjatywa jest rezultatem współpracy Rzecznik Praw Pacjenta oraz szeregu organizacji pozarządowych, które działają na rzecz poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin. Centralnym punktem projektu jest ogólnopolska, bezpłatna Infolinia 800 190 590, która stanowi bramę do kompleksowej pomocy dla wszystkich, którzy jej potrzebują.

łączy nas pacjent
rzecznik praw pacjenta
zawał serca
choroby serca
biuro rzecznika

Działając we współpracy, Rzecznik Praw Pacjenta oraz organizacje pozarządowe stworzyły platformę, która umożliwia pacjentom otrzymywanie wsparcia w czasie wspólnych dyżurów ekspertów. Kiedy pacjent dzwoni na Infolinię w określonych godzinach, może rozmawiać zarówno z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, jak i z ekspertem z odpowiedniej organizacji pozarządowej. Ten model współpracy zapewnia pacjentom dostęp do najbardziej aktualnej i różnorodnej wiedzy oraz wsparcia.

Podczas wspólnych dyżurów eksperci udzielają informacji na temat różnych aspektów opieki zdrowotnej, włączając w to edukację na temat praw pacjenta, profilaktyki zdrowotnej, oraz możliwości diagnostycznych i leczenia różnych chorób. Ponadto, pacjenci mogą otrzymać wsparcie psychologiczne i doradcze, pomagające im radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z ich zdrowiem.

Stowarzyszenie Serce na Banacha działając w Radzie Organizacji przy Rzeczniku Praw Pacjenta swoje dyżury będzie pełniło w dni wg poniższej listy:

 • środa, 24 kwietnia 2024 r w godzinach 16:00 – 18:00
 • środa, 15 maja 2024 r w godzinach 16:00 – 18:00
 • środa, 12 czerwca 2024 r w godzinach 16:00 – 18:00

Podczas dyżurów naszego Stowarzyszenia prowadzimy porady eksperckie na tematy związane z:

 • Życie z niewydolnością serca.
 • Objawy niewydolności serca.
 • Diagnostyka niewydolności serca.
 • Rodzaje zaburzeń rytmu serca.
 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca.
 • Leczenie, w tym leczenie inwazyjne takie jak ablacje.
 • Wskazówki dotyczące życia z wszczepialnymi urządzeniami.
 • Proces implantacji, w tym przebieg i przygotowanie.
 • Objawy zawału serca.
 • Prewencja zawału serca.
 • Przyczyny i metody leczenia zawału serca.

Jedną z kluczowych zalet tego projektu jest to, że eksperci działający na Infolinii posiadają różnorodne specjalizacje i doświadczenie, co pozwala na skuteczne odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby pacjentów. Niezależnie od tego, czy pacjent potrzebuje porady dotyczącej specyfiki swojej choroby, czy wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach, ten projekt stara się zapewnić kompleksową i spersonalizowaną opiekę.

Dzięki tej innowacyjnej inicjatywie, pacjenci otrzymują wsparcie, które przekracza granice tradycyjnej opieki zdrowotnej. Projekt “Łączy nas Pacjent” to przykład synergii między sektorem publicznym a społeczeństwem obywatelskim, którego celem jest poprawa jakości życia osób dotkniętych chorobami i ich rodzin. Wspólne działanie Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pozarządowych na rzecz pacjentów stanowi wzorzec współpracy, który może przyczynić się do dalszych innowacji w obszarze opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o dyżurach pozostałych organizacji można znaleźć na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

https://www.gov.pl/web/rpp/laczy-nas-pacjent-2024

łączy nas pacjent
rzecznik praw pacjenta
zawał serca
choroby serca
biuro rzecznika
Dyżury Kwiecień 2024 Łączy na Pacjent
łączy nas pacjent
rzecznik praw pacjenta
zawał serca
choroby serca
biuro rzecznika
Dyżury Maj 2024 Łączy na Pacjent
łączy nas pacjent
rzecznik praw pacjenta
zawał serca
choroby serca
biuro rzecznika
Dyżury Czerwiec 2024 Łączy na Pacjent
Łączy nas Pacjent
Scroll to top