transplantacja serca

Nowe przełomowe technologie wprowadzone do Koszyka Świadczeń Gwarantowanych NFZ

Ministerstwo Zdrowia właśnie ogłosiło przełomową decyzję dotyczącą poszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ciesząc się z najnowszych osiągnięć medycyny, ministerstwo wprowadziło cztery innowacyjne technologie, które staną się dostępne dla pacjentów, zwiększając tym samym efektywność i jakość świadczeń zdrowotnych w Polsce.

lvad nfz ilr ministerstwo zdrowia

Bezelektrodowe stymulatory jednojamowe

Bezelektrodowe stymulatory jednojamowe to jedna z najnowocześniejszych technologii, która zrewolucjonizuje dziedzinę kardiologii. Działa bez konieczności stosowania tradycyjnych elektrod, co eliminuje ryzyko infekcji i poprawia komfort pacjenta. Te nowatorskie urządzenia są przeznaczone do regulowania rytmu serca, poprawiając jakość życia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

O tym jak wygląda jedno z takich urządzeń można przeczytać na naszej stronie: https://sercenabanacha.org.pl/model-stymulatora/

Wszczepialne rejestratory zdarzeń (ILR)

Wszczepialne rejestratory zdarzeń (ILR) są kolejną innowacyjną technologią, która umożliwi precyzyjne monitorowanie aktywności serca pacjentów. To małe urządzenia, umieszczane pod skórą, rejestrują różne parametry związane z pracą serca, co pozwala lekarzom na dokładną analizę i szybkie reagowanie w przypadku nieprawidłowości. ILR stanowi kluczowe narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób serca.

O samym urządzeniu, który umożliwia monitorowanie pracy serca można przeczytać na naszej stronie: https://sercenabanacha.org.pl/monitor-pracy-serca/

Klipsy do przezcewnikowej naprawy zastawki trójdzielnej E2E

Klipsy do przezcewnikowej naprawy zastawki trójdzielnej E2E to rewolucyjna technologia w dziedzinie kardiologii interwencyjnej. Dzięki nim możliwa jest skuteczna i bezinwazyjna naprawa zastawki trójdzielnej, co redukuje ryzyko powikłań i skraca czas rekonwalescencji. To ogromny krok naprzód w leczeniu chorób zastawki serca.

Urządzenia do wspomagania pracy lewej komory (LVAD)

Urządzenia dowspomagania pracy lewej komory (LVAD) są przeznaczone dla pacjentów z niewydolnością serca. Stanowią one sztuczną pomoc dla chorej lewej komory serca, wspomagając jej pracę i poprawiając ogólną wydolność serca. To szczególnie istotne dla pacjentów, u których tradycyjne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wprowadzenie tych nowoczesnych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ to krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej w Polsce. Pacjenci z chorobami serca będą mogli skorzystać z najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności terapii oraz poprawy jakości życia.

Decyzja ministerstwa stanowi wyraźny sygnał o zaangażowaniu w rozwój polskiego systemu opieki zdrowotnej i dostosowywanie go do najnowszych osiągnięć medycyny. Pacjenci i specjaliści z branży zdrowia z pewnością witają tę inicjatywę z nadzieją na dalszy rozwój i poprawę standardów opieki medycznej w Polsce.

Druk rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2023 r –

Rozporządzenie MZ

Nowe przełomowe technologie wprowadzone do Koszyka Świadczeń Gwarantowanych NFZ
Scroll to top