Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 16 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000970357.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Scroll to top