Sprawy organizacyjne

Podziękowania za motywację oraz pomoc.

W trakcie obchodów XXII Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej, Zarząd Główny złożył serdeczne podziękowania Panu profesorowi dr. hab. n. med. Marcinowi Grabowskiemu. Podziękowania za motywacje do dalszych działań oraz udzieloną już do tej pory wszelką pomoc w powstaniu naszego Stowarzyszenia. Wierzymy, że Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha wspólnie z Panem Profesorem oraz całym […]

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 16 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów […]

Spotkanie z przedstawicielami I Kliniki Kardiologii

W dniu 23 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu z przedstawicielami Kliniki Kardiologii. Klinikę reprezentowali: – Pan Profesor dr hab. n. med. Marcin Grabowski – Kierownik Kliniki Ordynator Oddziału Klinicznego – dr hab. med. Renata Główczyńska Głównymi tematami, które zostały poruszone podczas spotkania było m.in. ustalenie ewentualnej współpracy Stowarzyszenia z Kliniką oraz jej zakresu […]

Spotkanie założycielskie

W dniu 15 grudnia 2021 r w Warszawie, odbyło się spotkanie założycielskie. W spotkaniu udział wzięło 7 osób. Podczas spotkania członkowie jednogłośnie wyrazili chęć powołania stowarzyszenia, którego celem będzie m.in. zwiększanie świadomości pacjentów z problemami kardiologicznymi pod kątem stosowania profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej. Postanowiono również: nadać nazwę: Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha […]

Scroll to top