tako-tsubo pol-tako budnik monika budnik

Ośmiornica i zawał serca? Czy mają coś wspólnego?

Nazwa “Tako-Tsubo” związana z zespołem Tako-Tsubo odnosi się do charakterystycznego wyglądu lewej komory serca, który przyjmuje kształt wazy używanej do łapania ośmiornic w japońskim rybołówstwie. Chociaż nazwa ta może być myląca, sama ośmiornica nie jest związana z zawałem serca ani z zespołem Tako-Tsubo.

tako-tsubo pol-tako budnik monika budnik

źródło: https://www.rbhh-specialistcare.co.uk/news/stress-and-your-heart

Zawał serca, jak zostało wcześniej opisane, to stan, w którym część mięśnia sercowego jest uszkodzona lub zniszczona z powodu braku odpowiedniego przepływu krwi przez tętnice wieńcowe. Główną przyczyną zawału serca jest zakrzepica tętnic wieńcowych, która blokuje przepływ krwi do mięśnia sercowego.

Zespół Tako-Tsubo, z drugiej strony, jest rzadkim stanem kardiologicznym, który charakteryzuje się nagłym osłabieniem funkcji lewej komory serca. Nie jest on wywołany przez zakrzepicę tętnic wieńcowych, ale jest związany z nagłą i silną reakcją układu współczulnego (układ nerwowy autonomiczny) na stres, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Ostateczna przyczyna zespołu Tako-Tsubo nie jest do końca poznana, ale uważa się, że stres i czynniki emocjonalne mogą odegrać rolę w jego powstawaniu.

Zespół Tako-Tsubo, znany jest również jako “zespół złamanego serca” lub “kardiomiopatia restrykcyjna bez zwężenia”, jest stanem kardiologicznym charakteryzującym się nagłym osłabieniem funkcji lewej komory serca.

tako-tsubo pol-tako budnik monika budnik

Zapis EKG podczas wystąpienia zespołu Tako-Tsubo.

źródło: https://litfl.com/takotsubo-cardiomyopathy-ecg-library/

Objawy zespołu Tako-Tsubo są podobne do zawału serca, takie jak nagły ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu i uczucie duszności. Często wywołuje to stan podobny do zawału serca, ale nie jest spowodowany zakrzepicą tętnic wieńcowych. Zamiast tego, przypuszcza się, że zespół Tako-Tsubo jest spowodowany nagłą i silną reakcją układu współczulnego (tzw. układ nerwowy autonomiczny) na stres, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny.

Główne cechy zespołu Tako-Tsubo to:

1. Osłabienie funkcji lewej komory serca: W zespole Tako-Tsubo lewa komora staje się osłabiona i niezdolna do pompowania krwi efektywnie, co może prowadzić do niewydolności serca.

2. Brak zakrzepicy tętnic wieńcowych: W odróżnieniu od typowego zawału serca, w zespole Tako-Tsubo tętnice wieńcowe są zwykle wolne od zakrzepicy.

3. Charakterystyczne zmiany w kształcie lewej komory: Na obrazowaniu echokardiograficznym lub rezonansie magnetycznym serca można zaobserwować charakterystyczne zmiany w kształcie lewej komory, przypominające kształt “tako-tsubo”.

Przyczyny zespołu Tako-Tsubo nie są w pełni zrozumiane, ale uważa się, że silny stres fizyczny lub emocjonalny może odegrać rolę w jego wywołaniu. Często zespół Tako-Tsubo związany jest z niepokojem, traumą emocjonalną, nagłym stresem fizycznym (np. operacją, wypadkiem) lub innymi wydarzeniami powodującymi silne pobudzenie układu nerwowego autonomicznego.

Leczenie zespołu Tako-Tsubo skupia się na wspieraniu funkcji serca i leczeniu objawów niewydolności serca. W większości przypadków funkcja serca powraca do normy w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po wystąpieniu zespołu Tako-Tsubo. Jednakże, niektóre przypadki mogą wymagać długoterminowej opieki kardiologicznej.

Warto zaznaczyć, że zespół Tako-Tsubo jest rzadkim stanem, ale jest ważne, aby lekarze byli świadomi tego zjawiska, aby odpowiednio zdiagnozować i leczyć pacjentów.

Pragniemy poinformować, że istnieje w Polsce rejestr zespołu Tako-Tsubo. W rejestrze biorą udział wszystkie Pracownie Hemodynamiki zrzeszone w Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ośrodkiem koordynującym jest I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny a osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe jego funkcjonowanie to dr hab. n. med. Monika Budnik, dr hab. n. med. Radosław Piątkowski.

Podsumowując, ośmiornica nie jest bezpośrednio powiązana z zawałem serca ani z zespołem Tako-Tsubo. Nazwa “Tako-Tsubo” jest jedynie nazwą, która została nadana temu zespołowi z powodu charakterystycznego wyglądu lewej komory serca na obrazowaniu medycznym, przypominającego wazę do łapania ośmiornic.

Ośmiornica i zawał serca? Czy mają coś wspólnego?
Scroll to top