XVIII Międzynarodowe Sympozjum

Serce na Banacha partnerem XVIII Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Integrating evidence for enhanced outcomes”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze Stowarzyszenie zostało partnerem XVIII Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Integrating evidence for enhanced outcomes”, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 roku, jako osiemnasta edycja spotkań EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC.

Sympozjum odbędzie się w sposób hybrydowy: on-line – za pośrednictwem platformy: https://live.ceestahc.org oraz w formie stacjonarnej, na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

XVIII Międzynarodowe Sympozjum

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie CEESTAHC, które zostało założone w Polsce w 2003 roku przez osoby związane zawodowo z nauką o EBM i HTA oraz oceną jakości badań klinicznych.

Głównym celem Stowarzyszenia CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych. Dodatkowym celem jest rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej, w tym lekarzy, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, stowarzyszeń medycznych, firm farmaceutycznych, nie wyłączając polityków, ekonomistów, menedżerów zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów, którzy zajmują się aspektami finansowym systemu świadczeń medycznych, oceną zarówno jakości systemu opieki zdrowotnej, jak i efektywności technologii medycznych.

Kolejnym celem jest promowanie HTA i EBM w naszej części Europy. Wspieramy tych, którzy dopiero zaczynają – udzielamy konsultacji, organizujemy szkolenia i służymy wszelką inną pomocą. Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie poprzez organizowanie w centrach ekonomicznych i medycznych szkoleń i warsztatów dotyczących stosowania HTA i EBM.

Obecnie Stowarzyszenia przygotowuje kolejną edycję Międzynarodowego Sympozjum EBHC, prowadzi pięć rodzajów szkoleń z zakresu EBM/HTA, realizuje projekty z zakresu HCV, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób naczyń mózgowych, profilaktyki grypy, profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

Zapraszamy również do odwiedzenia stron www organizatora:

projekty.ceestahc.org

sympozjum.ceestahc.org

Serce na Banacha partnerem XVIII Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Integrating evidence for enhanced outcomes”
Scroll to top