telemonitoring rzeszów niewydolność serca

Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca

Niezmiennie jednym z głównych, przyświecających nam celów jest praca na rzecz zwiększania świadomości Pacjentów na temat profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększania dostępu do nowoczesnych technologii ratujących życie oraz poprawiających jakość życia w chorobach układu krążenia.

Program pilotażowy prowadzony jest przez Telemedycyna Polska w ramach grantu norweskiego pn. “Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca. Projekt pilotażowy modelu telemedycznego w kardiologii”.

telemonitoring rzeszów niewydolność serca
telemonitoring rzeszów niewydolność serca

Dlatego też mocno popieramy i wspieramy realizację Projektu Modeli Telemedycznych w Kardiologii pn. Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca, który realizowany jest przez Szpital MSWiA w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, 11 Placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Telemedycyną Polską S.A. oraz Partnerem Norweskim Tunstall Healthcare.

telemonitoring rzeszów niewydolność serca
telemonitoring rzeszów niewydolność serca

Główną ideą projektu jest ogólnopolskie wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii monitorowania stanu zdrowia pacjenta na odległość, co pozwala na szybsze reagowanie na zmiany i potencjalne zagrożenia a w efekcie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zaostrzenia choroby i hospitalizacji.

Do projektu zaproszonych zostanie łącznie 510 pacjentów z rozpoznaną niewydolnością serca. 

Będą oni objęci bezpłatną, skoordynowaną, hybrydową opieką internistyczno-kardiologiczną zapewniającą telemonitoring prowadzony w trybie 24h/dobę 7 dni w tygodniu przez wyspecjalizowany zespół medyczny Centrum Telemedycznego w pełnej współpracy z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami i kardiologami. 

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie”

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na: https://niewydolnoscserca.rzeszow.pl/ lub pod numerem 32 608 92 40  

Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca
Scroll to top