Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca

Niezmiennie jednym z głównych, przyświecających nam celów jest praca na rzecz zwiększania świadomości Pacjentów na temat profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększania dostępu do nowoczesnych technologii ratujących życie oraz poprawiających jakość życia w chorobach układu krążenia.

Program pilotażowy prowadzony jest przez Telemedycyna Polska w ramach grantu norweskiego pn. “Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca. Projekt pilotażowy modelu telemedycznego w kardiologii”.

Dlatego też mocno popieramy i wspieramy realizację Projektu Modeli Telemedycznych w Kardiologii pn. Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca, który realizowany jest przez Szpital MSWiA w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, 11 Placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Telemedycyną Polską S.A. oraz Partnerem Norweskim Tunstall Healthcare.

Główną ideą projektu jest ogólnopolskie wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii monitorowania stanu zdrowia pacjenta na odległość, co pozwala na szybsze reagowanie na zmiany i potencjalne zagrożenia a w efekcie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zaostrzenia choroby i hospitalizacji.

Do projektu zaproszonych zostanie łącznie 510 pacjentów z rozpoznaną niewydolnością serca. 

Będą oni objęci bezpłatną, skoordynowaną, hybrydową opieką internistyczno-kardiologiczną zapewniającą telemonitoring prowadzony w trybie 24h/dobę 7 dni w tygodniu przez wyspecjalizowany zespół medyczny Centrum Telemedycznego w pełnej współpracy z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami i kardiologami. 

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie”

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na: https://niewydolnoscserca.rzeszow.pl/ lub pod numerem 32 608 92 40  

Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca
Scroll to top