katarzyna sójka minister zdrowia ministerstwo zdrowia

Spotkanie z Panią minister zdrowia

W dniu 18 sierpnia 2023 roku, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie organizacji pacjenckich z nową panią minister zdrowia – Katarzyną Sójką. Stowarzyszenie Serce na Banacha jako członek Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta miało ogromną przyjemność wziąć udział w tym spotkaniu.

W trakcie spotkania Pani minister wielokrotnie podkreślała wagę współpracy pomiędzy Ministerstwem a organizacjami pacjenckimi. Wskazywała jak ważne jest aby głosy pacjentów trafiały poprzez tego typu organizacje bezpośrednio do ministerstwa.

Przedstawiciele wielu organizacji, zgłosili najpilniejsze sprawy i problemy którymi powinno zająć się ministerstwo. Nie brakowało również bardzo osobistych wypowiedzi, które jak można było zauważyć wzruszyły nową panią minister.

Resort chce i powinien prowadzić dialog na rzecz wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań poprawiających stan, jakość i dostępność do ochrony zdrowia w naszym kraju. Pozycja pacjenta w systemie ochrony zdrowia jest kluczowa i musi się wzmocnić. Tylko dzięki zaangażowaniu pacjentów i organizacji ich reprezentujących można wypracować właściwe rozwiązania. Zależy nam na ich głosie – podkreśliła minister zdrowia Katarzyna Sójka. 

Mając nadzieję na dalszą współpracę, życzymy Pani minister wiele wytrwałości we wszelkich działaniach dla dobra wszystkich pacjentów.

Pani minister Katarzyna Sójka urodziła się 5 lutego 1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest lekarzem chorób wewnętrznych, praktykuje jako internista i lekarz rodzinny w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim i POZ w Mikstacie. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uzyskując w 2011 r. tytuł lekarza. Jest również absolwentką Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (w 2013 r. uzyskała tytuł inżyniera leśnictwa). W roku 2019 zdała egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Na stanowisko ministra zdrowia została mianowana 10 lipca 2023 roku, po odejściu ze stanowiska ministra pana Adama Niedzielskiego.

Spotkanie z Panią minister zdrowia
Scroll to top