Zawał serca to nie zawsze ból

Zachowaj czujność! To hasło przyświeca nowej kampanii społecznej „Nie zawal! Wybierz życie”, która ma na celu edukację społeczeństwa na temat nietypowych objawów zawału serca. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przygotowali multimedialne spoty, które można zobaczyć w środkach komunikacji miejskiej, a także edukacyjne plakaty i ulotki, aby dotrzeć do jak największej liczby osób.

Rozpoczęcie XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to idealna okazja do uruchomienia ogólnopolskiej kampanii świadomościowej poświęconej nietypowym objawom zawału serca. Według danych rejestru PL/ACS, zaledwie 12-14 proc. z 68 tysięcy przypadków zawału serca odnotowanych w Polsce w 2021 roku charakteryzowało się nietypowymi symptomami. To oznacza, że aż 9 tysięcy pacjentów doświadczyło nietypowych objawów, które mogą być łatwo pominięte lub nieprawidłowo zinterpretowane.

Dlatego ważne jest, aby każdy wiedział, jak rozpoznać nietypowe objawy zawału serca, takie jak zmęczenie, nudności, bóle brzucha czy dyskomfort w okolicy żołądka. Wczesna identyfikacja tych objawów może uratować życie. Nie bagatelizuj sygnałów wysyłanych przez swoje ciało – reaguj odpowiednio i szybko, wybierając życie!

Zawał serca to nie zawsze ból !

Zawał serca to nie zawsze ból

Kampania społeczna „Nie zawal! Wybierz życie”.

Zawał serca to nie zawsze ból
Scroll to top