Podziękowania od Zarządu Transportu Miejskiego

Dzisiaj na ręce Pana Prezesa przekazano oficjalne podziękowania od Dyrekcji Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Podziękowania za organizację i przeprowadzenie spotkania z pracownikami ZTM w ramach akcji promującej profilaktykę chorób kardiologicznych.

My również jeszcze raz dziękujemy za możliwość spotkania się z Państwem oraz możliwość przeprowadzenia wśród pracowników ZTM Warszawa badań pomiarów ciśnienia tętniczego oraz poziomu glikemii.

Podziękowania od Zarządu Transportu Miejskiego
Scroll to top