69 lat Kliniki Kardiologii !

Dzisiaj jest szczególny dzień dla Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Otóż tego dnia, dokładnie 69 lat temu tj. 17 stycznia 1953 roku powstała IV Klinika Chorób Wewnętrznych. Klinika początkowo mieściła się w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Przez ponad 30 lat wielokrotnie zmianie ulegała nazwa oraz zakres działalności.

W 1965 roku klinikę przekształcono w Instytut Kardiologii Akademii Medycznej (AM). Od 1976 roku ośrodek nosił nazwę Kliniki Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM, a od 1981 Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM.

Na terenie szpitala Dzieciątka Jezus klinika funkcjonowała do 1987 roku, gdzie dopiero wtedy została przeniesiona do obecnej siedziby tj. Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK) przy ul. Banacha w Warszawie.

W związku z powyższym pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Kierownikowi Kliniki Panu Profesorowi Marcinowi Grabowskiemu oraz wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, salowym oraz wszystkim osobom związanych zawodowo z I Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM w Warszawie.

W niedługim czasie szerzej zostanie opisana klinika, jej historia oraz zakres działań.

69 lat Kliniki Kardiologii !
Scroll to top