zawał serca miażdżyca szpital na banacha cholesterol

Globalny plan działania dotyczący cholesterolu w celu nadania priorytetu niezdrowemu cholesterolowi

GALWAY, Irlandia, 30 listopada 2022 r. – Global Heart Hub przedstawił swój globalny plan działania dotyczący cholesterolu, mający na celu zmniejszenie wpływu niezdrowego poziomu cholesterolu. Globalny plan działania dotyczący cholesterolu, zaprezentowany na dorocznym szczycie UNITE organizowanym przez Global Heart Hub, jest kontynuacją opublikowanej w październiku mapy drogowej Światowej Federacji Cholesterolu i opiera się na niej.

Miażdżycowa choroba sercowo-naczyniowa (ASCVD) odpowiada za 85% wszystkich zgonów związanych z układem sercowo-naczyniowym i jest główną przyczyną zgonów na całym świecie, odpowiadając za ponad 15 milionów zgonów każdego roku[i]. Głównym czynnikiem ryzyka ASCVD jest lipoproteina o małej gęstości (LDL-C) – znana również jako „zły cholesterol”.

Podczas gdy 80% przedwczesnych zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z ASCVD można zapobiec, wiele osób z podwyższonym poziomem LDL-C pozostaje niezdiagnozowanych, dopóki nie doświadczą poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego, takiego jak zawał serca lub udar. I chociaż początek choroby układu krążenia jest często związany z czynnikami stylu życia, takimi jak palenie tytoniu, aktywność fizyczna i dieta, prawie 40% dorosłej populacji jest narażone na podwyższony poziom LDL-C z powodu dziedzicznej choroby genetycznej.

Uruchamiając Globalny plan działania na rzecz cholesterolu, Global Heart Hub ma nadzieję wprowadzić zmiany w sposobie zapobiegania niezdrowemu poziomowi cholesterolu i zarządzania nim na poziomie lokalnym w celu zmniejszenia ASCVD. Do tej pory lokalne działania na ASCVD były ograniczone pomimo publikacji międzynarodowych wytycznych dotyczących profilaktyki. Dlatego plan działania Global Heart Hub nakreśla cztery jasne cele, aby zapewnić, że niezdrowy poziom cholesterolu zostanie potraktowany jako priorytet zdrowia publicznego: budowanie sojuszy, podnoszenie świadomości społecznej, aktywowanie sojuszy oraz poprawa wykrywania wysokiego poziomu cholesterolu i zarządzania nim. Czteropunktowy plan proponuje środki, które możemy podjąć, aby osiągnąć te cele i aktywować zmianę w sposobie zapobiegania i leczenia ASCVD.

Dr Shaun Goodman, zastępca kierownika oddziału kardiologii w St. Michael’s Hospital w Toronto w Kanadzie, powiedział: „Kluczowe znaczenie ma poprawa publicznego zrozumienia poważnych zagrożeń związanych z niezdrowym poziomem cholesterolu związanym z rozwojem ASCVD. Aby zmienić trajektorię tego narastającego problemu, potrzebne jest również wielostronne podejście obejmujące rządy i decydentów politycznych w celu wdrożenia strategii poprawy wykrywania wysokiego poziomu cholesterolu i wspierania pracy wykonywanej przez pracowników służby zdrowia”.

Neil Johnson, dyrektor wykonawczy Global Heart Hub, powiedział: „Chociaż poczyniliśmy postępy w nauce i leczeniu, ASCVD pozostaje zabójcą numer jeden na świecie, a głównym winowajcą jest cholesterol. Odsłonięcie naszego Globalnego planu działania dotyczącego cholesterolu jest zbiorowym apelem społeczności pacjentów do rządów o optymalizację polityki ukierunkowanej na zarządzanie niezdrowym cholesterolem i profilaktykę, aby pomóc zmniejszyć ogromne obciążenie miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową dla jednostek, społeczeństwa i systemu opieki zdrowotnej”.

Globalne wsparcie społeczności pacjentów

Reprezentując głos globalnej społeczności pacjentów, Plan Działania powstał przy wsparciu Invisible Nation, programu współtworzonego przez Global Heart Hub i Novartis, aby ujawnić realia ASCVD. Globalny plan działania dotyczący cholesterolu został zatwierdzony przez organizacje pacjentów z obu Ameryk, Europy i Australii, w tym WomenHeart i The Mended Hearts, Stany Zjednoczone; Heart Valve Voice Canada, Heartlife Canada i Canadian Heart Patient Alliance; Instituto Lado a Lado pela Vida, Brazylia; Pacientes de Corazón, Meksyk; FH Europa; Croi, Irlandia; Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, Włochy; i Hearts4Heart, Australia.

[i] Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Choroby układu krążenia (CVD).

Dostępne pod adresem: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).

Globalny plan działania dotyczący cholesterolu w celu nadania priorytetu niezdrowemu cholesterolowi
Scroll to top