III edycja Akademii Młodego Kardiologa

W dniu 5 marca 2022 roku odbyła się III edycja Akademii Młodego Kardiologa, w której mieliśmy okazję brać udział. Konferencja zorganizowana została przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie wraz z kierownikiem naukowym dr hab. n. med. Pawłem Balsamem. Dodatkowo prelegentami byli również lekarze pracujący na co dzień w I Klinice Kardiologii UCK WUM.

Prelegenci konferencji:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
 • Dr hab. n. Med. Agata Bielecka – Dąbrowa
 • Dr hab. n. Med. Paweł Balsam
 • Dr n. med. Renata Główczyńska
 • Dr n. med. Marta Kałużna – Oleksy
 • Dr n. med. Piotr Lodziński
 • Dr n. med. Michał Marchel

Program konferencji został podzielony na trzynaście sesji tematycznych:

 • SESJA I Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące i hipolipemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD (2019) oraz PTD (2021):
 • SESJA II Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2021 roku:
 • SESJA III Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji        
 • SESJA IV Wady wrodzone serca – wytyczne ESC z 2020 roku
 • SESJA V Zatorowość płucna – wytyczne ESC z 2019 roku
 • SESJA VI Farmakoterapia w hipertensjologii
 • SESJA VII Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:
 • SESJA VIII Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wytyczne ESC z 2021 roku
 • SESJA IX Nabyte wady serca – wytyczne ESC z 2021 roku
 • SESJA X Kardiologia sportowa i aktywność fizyczna u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
 • SESJA XI Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet w ciąży
 • SESJA XII Rola metoprololu o przedłużonym uwalnianiu w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego
 • SESJA XIII Wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego z 2021 roku

Serdecznie dziękujemy firmie PZWL Wydawnictwo Lekarskie za możliwość wzięcia udziału w konferencji. Więcej szczegółów o samej konferencji można znaleźć na stronie https://e-pzwl.pl/.

Na powyższej stronie można znaleźć również informację o innych konferencjach, które są organizowane.

* w/w materiały pochodzą z konferencji organizowanej przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie

III edycja Akademii Młodego Kardiologa
Scroll to top