objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

III edycja Akademii Młodego Kardiologa

W dniu 5 marca 2022 roku odbyła się III edycja Akademii Młodego Kardiologa, w której mieliśmy okazję brać udział. Konferencja zorganizowana została przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie wraz z kierownikiem naukowym dr hab. n. med. Pawłem Balsamem. Dodatkowo prelegentami byli również lekarze pracujący na co dzień w I Klinice Kardiologii UCK WUM.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Prelegenci konferencji:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
 • Dr hab. n. Med. Agata Bielecka – Dąbrowa
 • Dr hab. n. Med. Paweł Balsam
 • Dr n. med. Renata Główczyńska
 • Dr n. med. Marta Kałużna – Oleksy
 • Dr n. med. Piotr Lodziński
 • Dr n. med. Michał Marchel

Program konferencji został podzielony na trzynaście sesji tematycznych:

 • SESJA I Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące i hipolipemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD (2019) oraz PTD (2021):
 • SESJA II Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2021 roku:
 • SESJA III Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji        
 • SESJA IV Wady wrodzone serca – wytyczne ESC z 2020 roku
 • SESJA V Zatorowość płucna – wytyczne ESC z 2019 roku
 • SESJA VI Farmakoterapia w hipertensjologii
 • SESJA VII Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:
 • SESJA VIII Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wytyczne ESC z 2021 roku
 • SESJA IX Nabyte wady serca – wytyczne ESC z 2021 roku
 • SESJA X Kardiologia sportowa i aktywność fizyczna u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
 • SESJA XI Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet w ciąży
 • SESJA XII Rola metoprololu o przedłużonym uwalnianiu w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego
 • SESJA XIII Wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego z 2021 roku
objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Serdecznie dziękujemy firmie PZWL Wydawnictwo Lekarskie za możliwość wzięcia udziału w konferencji. Więcej szczegółów o samej konferencji można znaleźć na stronie https://e-pzwl.pl/.

Na powyższej stronie można znaleźć również informację o innych konferencjach, które są organizowane.

* w/w materiały pochodzą z konferencji organizowanej przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie

III edycja Akademii Młodego Kardiologa
Scroll to top