Kolejne nagrody dla lekarzy z I Kliniki Kardiologii !!!

Podczas Światowego Kongresu Audiologii, który odbywa się od wczoraj w Kajetanach i Warszawie, obyła się uroczystość wręczenia nagród pierwszej edycji konkursu Perspektywy Medycyny.

Ten konkurs jest okazją, abyśmy przypomnieli o osiągnięciach indywidualnych i zespołowych, a zarazem dowodem na to, że potrafimy odnosić sukcesy i potrafimy się nimi dzielić – mówił prof. Henryk Skarżyński, podkreślając, że konkurs „Perspektywy Medycyny” stanie się stałym punktem w programie Kongresu „Zdrowie Polaków”. Galę wręczenia nagród i wyróżnień prowadziła Agata Konarska.

Celem konkursu jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej, oraz popularyzację postaw prozdrowotnych.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brała także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Nagrody w kategorii Telemedycyna i usługi e-zdrowia otrzymali :

prof. Grzegorz Opolski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZA: opracowanie nowoczesnej metody rehabilitacji pacjentów kardiologicznych w ramach projektu TELEREH-HF, która pozwala leczyć chorych bez ich wychodzenia z domu

prof. Marcin Grabowski, Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZA: wyznaczanie nowych kierunków rozwoju w zakresie innowacji w kardiologii z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej.

Serdeczne gratulacje i oby tak dalej !!!

Kolejne nagrody dla lekarzy z I Kliniki Kardiologii !!!
Scroll to top