niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca niewydolność serca

Niemy zawał serca. Co to jest ? Jak się objawia ?

Niemy zawał serca to zawał, któremu towarzyszą niespecyficzne objawy. Możemy go przez to pomylić z przeziębieniem, przemęczeniem lub zatruciem. Jakie symptomy mogą wskazywać na niemy zawał? Komu grozi i jakie badania pozwolą nam wykryć, że przeszliśmy niemy zawał serca?

niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca niewydolność serca

Czym jest niemy zawał serca?

Niemy zawał serca to zawał przebiegający z mało charakterystycznymi objawami, których możemy nie skojarzyć z dolegliwościami sercowymi. Zazwyczaj zawał kojarzymy z objawami takimi jak drętwienie lewej ręki, ból w okolicy mostka, ból w barku, duszność czy zasłabnięcie. W przypadku zawału niemego, określanego też jako zawał przechodzony lub cichy atak serca, występują mało jednoznaczne symptomy.

Do objawów niemego zawału serca zalicza się:

  • silne zmęczenie;
  • uczucie osłabienia;
  • apatię;
  • zaburzenia równowagi;
  • bladość;
  • bóle brzucha;
  • zgagę;
  • nudności i wymioty;
  • duszności;
  • lekkie kołatanie serca.

Taki niemy zawał serca można uznać za ogólne przemęczenie, zatrucie pokarmowe, przeziębienie czy grypę. Ale chociaż niemy zawał powoduje łagodniejsze dolegliwości niż zawał przebiegający z pełnymi objawami, to jest nie mniej niebezpieczny.

Konsekwencje niemego zawału serca.

Ze względu na mało specyficzne objawy cichy zawał może pozostać niewykryty. Mimo to stanowi on zagrożenie dla życia, ponieważ dochodzi do niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego. Postępowanie martwicy przy niemym zawale może być wolniejsze i obejmować mniejszą część serca, jednak niezidentyfikowane obumarcie fragmentu serca może być śmiertelne w skutkach. Przy cichym zawale może też dojść do stopniowego obumarcia znacznej części serca.

Możliwe powikłania po niemym zawale to również ostra niewydolność serca, pęknięcie przegrody międzykomorowej lub wolnej ściany serca, a także zaburzenia rytmu serca.

Objawy cichego zawału serca mogą się utrzymywać, a z upływem czasu nasilać. W wyniku tych dolegliwości pacjent może w końcu zdecydować się na konsultację lekarską. Każdy zawał serca wymaga jak najszybszej interwencji lekarskiej, dlatego również w przypadku niemego zawału jak najszybsza pomoc medyczna jest kluczowa.

Jak można rozpoznać, że przeszło się niemy zawał serca?

W przypadku objawów sugerujących zawał należy jak najszybciej zgłosić się do szpitala. Dotyczy to również mało charakterystycznych symptomów, które jednak wzbudzają w nas niepokój, szczególnie jeśli jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka chorób naczyniowo-sercowych. Jeśli podejrzewamy, że przeszliśmy w przeszłości cichy zawał, również powinniśmy jak najszybciej się przebadać.

Jeżeli diagnostykę rozpoczniemy odpowiednio szybko, zawał można rozpoznać w badaniu poziomu troponin sercowych. Stężenie tych białek regulujących skurcze mięśnia sercowego rośnie po zawale, a ich najwyższy poziom stwierdza się po 3-6 godzinach od wystąpienia tego stanu nagłego. Poziom troponin stopniowo spada w kolejnych dniach. Badanie troponin najszybciej wykonamy w szpitalu, gdy trafimy tam z podejrzeniem zawału. Jeśli chcemy przebadać się prywatnie, możemy też zdecydować się na pakiet badań krwi kontrolujących pracę serca, w którym uwzględniony jest test w kierunku poziomu hs Troponiny I.

Jakie badania pozwolą rozpoznać przebyty zawał, jeśli minęło więcej czasu? Po niemym zawale zazwyczaj pozostaje blizna, którą można wykryć w badaniu EKG. Dokładniejszym badaniem będzie też rezonans magnetyczny serca. Jest to badanie obrazowe pozwalające precyzyjnie zlokalizować zmiany powstałe w wyniku ataku serca.

Komu grozi niemy zawał serca?

Na niemy zawał serca w większym stopniu narażone są osoby z zaburzeniami czucia, w tym osoby starsze, cierpiące na choroby przewlekłe, np. cukrzycę. W tym ostatnim przypadku szczególne znaczenie mają zaawansowane stadia cukrzycy, w tym występowanie neuropatii cukrzycowej. Częściej niemy zawał dotyczy też kobiet, u których zawały stwierdza się rzadziej niż u mężczyzn, ale istnieje wyższe prawdopodobieństwo zawału z nietypowymi symptomami lub bez widocznych objawów.

źródło: https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-ukladu-krazenia,niemy-zawal-serca-ma-nietypowe-objawy–oto-znaki-przechodzonego-zawalu,artykul,16550469.html

Niemy zawał serca. Co to jest ? Jak się objawia ?
Scroll to top