objawy niewydolności serca czym jest niewydolność serca objawy zawału serca kiedy jest zawał serca choroba wieńcowa mięsień sercowy powikłania pobyt w szpitalu oddział kardiologii w szpitalu zabieg koronarografii

Badanie satysfakcji pacjentów.

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Serce na Banacha rozpoczęło działania mające na celu zebranie indywidulanych ocen i spostrzeżeń bezpośrednio od pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Kliniki Kardiologii w szpitalu przy ul. Banacha 1a.

objawy niewydolności serca czym jest niewydolność serca objawy zawału serca kiedy jest zawał serca choroba wieńcowa mięsień sercowy powikłania pobyt w szpitalu oddział kardiologii w szpitalu zabieg koronarografii

Działania te polegają m.in. na przekazaniu pacjentom ankiet z pytaniami dotyczącymi ich poziomu satysfakcji i komfortu w trakcie hospitalizacji.

Ankiety zostały rozdystrybuowane na oddziały:

– Zachowawczy (ogólny) – blok D I piętro

– Kardiologii Inwazyjnej – blok E parter

– Elektrokardiologii – blok E parter

Zebrane w ten sposób dane zostaną poddane analizie a wyniki pozwolą na zidentyfikowanie najpilniejszych potrzeb i wymagań pacjentów, które powinny być w pierwszej kolejności poprawione.

Stowarzyszenie Serce na Banacha zgodnie z zapisami statutowymi, które polegają na zwiększaniu komfortu pobytu pacjentów na oddziałach Kliniki Kardiologii po otrzymaniu wyników rozpocznie niezbędne działania celem poprawy ich satysfakcji z hospitalizacji.

Badanie satysfakcji pacjentów.

One thought on “Badanie satysfakcji pacjentów.

Comments are closed.

Scroll to top