objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca

Odznaczenie dla Profesora Grzegorza Opolskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w trakcie sesji inauguracyjnej Konferencji Polstim 2022 odbywającej się w Katowicach, odznaczono Pana Profesora dr. hab. n. med. Grzegorza Opolskiego.

Pan Profesor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Praktycznie od samego początku swojej przygody ze światem lekarskim, związany jest z Kliniką Kardiologii w szpitalu przy ul. Banacha. W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, gdzie w 1988 roku został już doktorem habilitowanym. Niewiele lat później bo już w 1994 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Cztery lata później przejął stery od profesora Tadeusza Kraski do kierowania Kliniką Kardiologii.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
Profesor Grzegorz Opolski

Pan Profesor Opolski będąc Ordynatorem Kliniki nie tylko utrzymał bardzo dobrą opinię o Klinice Kardiologii lecz również jeszcze bardziej ją rozwinął pod względem wprowadzenia nowoczesnych metod leczenia chorób kardiologicznych. Prof. Opolski stworzył znakomity zespół, w którym każdy realizuje się indywidualnie na swoim polu działania, ale potrafi też współdziałać z innymi. To jest jeden z największych sukcesów Profesora. Zespół ludzi konsekwentnie dążących do wspólnego celu, jakim jest rozwój polskiej kardiologii dla dobra chorego, zapewnienie mu w polskich warunkach tego, czym dysponuje światowa kardiologia. Profesor zawsze podkreśla w swoich wypowiedziach, że pozycja Kliniki i to wszystko, co się w niej dzieje, to zasługa nie tylko jego, ale też zespołu ludzi, którzy tu pracują.

objawy zawału serca objawy choroby wieńcowej choroba niedokrwienna serca miażdżyca serca niemy zawał serca objawy zawału serca choroba wieńcowa zawał serca nstemi zawał serca stemi zabieg koronarografii angioplastyka serca
źródło: materiały PolStim 2022

Stowarzyszenie Serce na Banacha składa najserdeczniejsze gratulacje Panu Grzegorzowi i

życzy jeszcze wiele sukcesów w życiu zawodowym jak również i prywatnym !

Odznaczenie dla Profesora Grzegorza Opolskiego
Scroll to top